Etiqueta B de la Zona de Baixes Emissions

Les etiquetes de la DGT serveixen per diferenciar els vehicles que poden circular per la zona de baixes emissions (ZBE). La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reconegut que alguns cotxes que sí que complien amb els requisits ambientals s’han quedat per error sense aquest distintiu. Els distintius ambientals es van donar en funció de l’any de la matriculació, però sense tenir en compte que alguns fabricants feia mesos que s’havien avançat en el compliment de la normativa d’emissions. Et donem les claus per saber si el teu vehicle compleix la normativa Euro 3 o Euro 4.

Què és Euro 3 i Euro 4?

Totes dues són normatives europees que limiten  les emissions de contaminats dels vehicles: l’Euro 3 en regula els de motor de benzina i va entrar en vigor l’1 de gener de 2000; i l’Euro 4, que controla els que tenen motor dièsel, s’aplica des de l’1 de gener de 2006. Per tant, tots els vehicles dièsel matriculats després del 2006 i els de benzina després del 2000 tenen dret a l’etiqueta ambiental.

Però alguns fabricants van comercialitzar vehicles que ja complien amb els requisits mediambientals de les normatives Euro 3 i Euro 4 abans que comencessin a aplicar-se. Per això, alguns dièsel anteriors al 2006 i també alguns de gasolina matriculats abans del 2000, també podrien tenir dret a l’etiqueta ambiental. De moment, no hi ha cap estimació de quants conductors poden estar afectats, i per tant, els hi correspon l’etiqueta groga.

Què fer si tens dubtes sobre si et pertoca l’etiqueta de la DGT?

Si ets propietari d’un vehicle que no té etiqueta i sospites que el teu vehicle compleix amb els requisits i, que hi pots tenir dret a un distintiu ambiental, has de seguir tres passos, començant per anar a un concessionari. Aquí tens tots els passos:

  • Anar al concessionari on va comprar el cotxe i demanar un certificat en què s’especifiqui que compleix l’Euro 3 o l’Euro 4.
  • Un cop obtingut, ha d’anar a una oficina de la ITV per demanar un canvi de la fitxa tècnica del vehicle.
  • Amb tot això fet, haurà de fer una tercera gestió a la DGT per obtenir l’etiqueta ambiental.

Aquest procediment per acreditar que al vehicle li correspon un etiqueta ambiental és força tediós. Per això, la DGT i l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils (ANFAC) estan estudiant un protocol més senzill.

Quins tipus d’etiquetes ambientals hi ha?

Hi ha quatre distintius ambientals diferents en funció del tipus de motor, el combustible i l’antiguitat del vehicle: zero emissions, ECO, B i C, depenent de si el cotxe o moto és dièsel o gasolina.

Què diu la normativa de la ZBE Barcelona?

La zona de baixes emissions (ZBE), en vigor des de l’1 de gener del 2020, marca un abans i un després a la normativa dels cotxes a Barcelona i la resta de vehicles, ja que comporta la prohibició als cotxes considerats més contaminants (sense etiqueta ambiental de la DGT). La ZBE s’aplica més enllà de Barcelona, també a diversos municipis de l’àrea metropolitana, durant els dies laborables.