Les dues associacions de ciclistes el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i els Amics de la Bici consideren que la xarxa de carrils bici de Barcelona no és continuada i no permet que el ciclista tingui un recorregut fàcil i adient. Per Adrià Arenas, membre del BACC, més que ampliar el nombre de vies pedalables, cal prioritzar una xarxa més ben feta i connectar bé els carrils bici existents. Els Amics de la Bici demanen també millorar les fases semafòriques per a les bicicletes i assegura que alguns carrils no es fan per pressió d’alguns veïns comerciants i “lobbies”, ha denunciat Albert Garcia, d’Amics de la Bici. “S’està acabant la legislatura i no han complert amb les expectatives”, ha lamentat.

Assenyalen el carril bici del carrer de París a les cruïlles amb Urgell i Aribau com un exemple de la supeditació de la bicicleta al cotxe perquè “quan hi ha un conflicte entre dos vehicles, paren la bici”. Entre els carrils que es destaquen com a perillosos hi ha el de l’avinguda del Paral·lel. Albert Garcia considera que els carrils bici bidireccionals i enmig de la calçada no són els més adients perquè són estrets i “propicien que el ciclista vagi cap a la vorera“, diuen des del BACC. En carrers de l’Eixample com el del Parlament també rebutgen els carrils bici bidireccionals, perquè asseguren que el que volen és concentrar els carrils en un mateix carrer per evitar prendre espai al cotxe en altres vies.

Sobre la finalització de la moratòria que prohibeix als ciclistes circular per les voreres més estretes, el BACC està d’acord que el lloc de les bicis és la calçada, però creu que la xarxa està “mal plantejada des d’un origen” i això fa que molts ciclistes no s’hi sentin segurs. Critica que “s’està fent poc o res per reduir la velocitat del trànsit a la ciutat i el ciclista menys avesat veurà sempre més segur circular per la vorera que no pas per la calçada”. Per això, afirma que cal “prioritzar una ciutat zona 30, on el ciclista se senti segur per circular per tot arreu excepte per les voreres, que són per als vianants”.