A la ciutat, hi ha 263.331 motos i ciclomotors, que disposen de 71.777 places d’aparcament a la via pública, segons les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona corresponents al 2018. D’aquestes, la majoria es troben a la calçada (66.736 places) i 5.041 estan pintades a la vorera.

Deixant de banda els aparcaments subterranis i els privats, podem concloure que a la ciutat hi ha 3,7 motos per cada placa d’aparcament en superfície. En aquest mapa interactiu pots consultar quina és la proporció en cada barri de la ciutat, el parc de motos i ciclomotors i les places d’aparcament de motos a la via pública que hi ha.

Dels 73 barris de la ciutat, n’hi ha una cinquantena on la proporció de motos i ciclomotors i les places d’aparcament disponibles al carrer és superior a la del conjunt de la ciutat. Si busquem on hi ha més de 10 motos i ciclomotors per cada plaça d’aparcament en superfície, veurem que són sis barris força allunyats del centre i, en alguns casos, amb una orografia complexa: la Verneda i la Pau, Ciutat Meridiana, la Trinitat Vella, Baró de Viver, les Roquetes i el Coll.

En canvi, hi ha tres barris on pràcticament cada moto o ciclomotor que hi estan censats tenen una plaça d’aparcament a la via pública: el Parc i la Llacuna del Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim i la Vila Olímpica del Poblenou.

La particularitat urbanística i geogràfica de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes fa que no sigui significatiu calcular-ne aquesta proporció. Per això, apareix pintat en gris al mapa.

El barri amb més motos… i amb més places

Si agafem només la xifra de places d’aparcament de motos en superfície, veurem que Sant Gervasi – Galvany és el barri que en té més, 5.219. Coincideix que també és el barri amb el parc de motos i ciclomotors més gran, n’hi ha 14.285. Així doncs, tot i ser el barri amb més vehicles de dues rodes, corresponen 2,74 motos i ciclomotors per cada plaça d’aparcament a la vorera o la calçada.