obres l5 metro barcelona
Foto: Pep Herrero (TMB)

Ja fa tres dies que estan en marxa les obres a l’L5 del metro de Barcelona i aquest dilluns ja es pot veure com s’està treballant dins del túnel per modernitzar la plataforma de via. Unes fotografies publicades per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) deixen al descobert les obres dins del túnel i mostren l’estat actual de l’actuació, ja força avançada. Les tasques progressen simultàniament en els tres sectors on es treballa durant la Setmana Santa, entre els dies 9 i 18 d’abril.

Un factor decisiu del bon ritme dels treballs és el rendiment del nou pou tècnic obert a la cruïlla del carrer de Provença i l’avinguda de Gaudí, per on s’extreu runa i s’introdueix maquinària i materials directament al túnel de la Línia 5. També s’utilitza un altre pou al carrer de Garcilaso, amb la mateixa finalitat.

muntatge nova via
Foto: Pep Herrero (TMB)

Retirada de pedres, fustes i fixacions antigues

Diversos equips treballen simultàniament en els trams d’obra. Entre Verdaguer i la Sagrada Família s’estan retirant llit de pedres que estabilitza la via, les travesses de fusta i les fixacions antigues i s’estan substituint per balast nou, travesses de formigó i fixacions elàstiques. També té propietats antivibratòries la manta amb què es cobreix la base dels murs laterals del túnel.

Amb la renovació, s’espera que es redueixin les incidències, millori el confort i remetin les vibracions en els edificis pròxims, denunciades pels veïns.

Una manta antivibratòria al metro

Al mateix temps, una altra brigada està renovant la plataforma de via existent entre les estacions de la Sagrera i Congrés. En aquest sector es retira el balast i es munta la nova via, travesses d’acer i fixacions elàstiques sobre una base de formigó en què es formen nous drenatges de gran capacitat per evacuar qualsevol entrada d’aigua. També es col·loca la manta antivibratòria a la base dels murs laterals. Aquest serà el tipus de superestructura de via que s’aplicarà a l’estiu a tot el tram fins a Horta.  

A prop de la Sagrera, però en sentit oposat, un altre equip està desmuntant l’aparell de via, el mecanisme que facilita les maniobres de canvi de sentit dels trens, on es muntarà un equipament imprescindible perquè l’estació pugui continuar en servei com a terminal de l’L5 durant el tall de l’estiu i es mantingui la funcionalitat del conjunt de l’intercanviador metro-Rodalies.

formigonat
Foto: Pep Herrero (TMB)