El govern municipal ha encarrilat la connexió dels dos tramvies i, de passada, dóna compliment a un compromís electoral adoptat pels primers 100 dies de mandat. Encara és aviat per parlar d'inici d'obres. Tot just ara s'han encarregat un conjunt d'estudis tècnics del que suposa la unió i quina afectació tindrà en la mobilitat. S'analitzaran totes les alternatives de traçat, però l'aposta del govern és unir-los per la Diagonal. També es farà estudi econòmic, tot i que l'executiu deixa clar que els costos no seran un impediment. MERCECES VIDAL, regidora de Mobilitat "Són costos que podrem assumir. La connexió per la Diagonal és la més viable, la més barata, la més senzilla tècnicament i la que aporta més viatgers al transport públic, però no volem deixar cap ombra de dubte. Per això tots els estudis, inclosos l'econòmic, etcètera, donaran suport en aquesta opció." Amb els estudis a la mà, en un termini aproximat de tres mesos, el govern obrirà un debat polític per arribar a un acord amb els partits que li permeti tirar endavant les obres. En el tram de la Diagonal que tot just s'acaba de reformar, la intenció és que hi hagi la mínima afectació. MERCECES VIDAL, regidora de Mobilitat "No desfem res, no desfem res. L'estudi d'encaix mirarà quina és la millor manera dins de la Diagonal d'introduir aquesta connexió." El govern també vol estudiar possibles canvis en la concessió del servei. Ara és a mans d'un operador privat, però l'executiu vol que tant en la construcció com en l'explotació del tramvia del futur hi hagi més pes del sector públic.

El consistori ha demanat

a l’empresa municipal BIMSA una dotzena d’estudis per detallar les necessitats i afectacions que comportaria la connexió dels dos tramvies de la ciutat. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha expressat aquest divendres la determinació del govern de dur a terme el projecte i de desenvolupar-lo respectant al màxim les obres realitzades amb anterioritat a l’avinguda Diagonal.

Entre els aspectes que s’analitzaran hi ha el càlcul de les instal·lacions semafòriques i tramviàries que caldrien, la topografia, una previsió de la demanda i el servei però també un estudi de mobilitat i trànsit i una avaluació ambiental. De fet, el govern inscriu el projecte en la seva aposta per una mobilitat sostenible a la ciutat, que passa per reduir el transport privat a favor de la xarxa pública i millorar l’accessibilitat de vianants i bicicletes.

La connexió dels tramvies va ser un dels punts del programa electoral de Barcelona en Comú, que es va comprometre a impulsar el projecte durant els primers 100 dies de govern, un termini que es compleix aquesta setmana. L’aposta del govern és que la unió es faci per l’avinguda Diagonal, tot i que Vidal ha assenyalat que també estudiaran altres trajectes per tal de confirmar que l’opció escollida és la més viable i eficaç. La idea no és nova, ja va formar part del pla de reforma de la Diagonal plantejat el 2010 i que va ser sotmès a consulta popular. En el seu moment, el projecte per transformar aquest eix va quedar aturat, però la unió dels tramvies va continuar a debat. Convergència i Unió i el PP van rebutjar aquesta opció que va seguir sent reclamada per grups com la plataforma Diagonal per a Tothom. Mercedes Vidal ha afegit que es buscaran acords polítics amb ERC i el PSC en relació a aquest projecte i que també està previst estudiar les condicions de renovació de la concessió del tramvia.