Nombre d’accidents segons dia de la setmana i horaEl dia de la setmana amb més accidents és el divendres

. I les hores més freqüents són les del migdia i la tarda. És en aquesta franja quan circula més trànsit per la ciutat. Sobretot al districte de l’Eixample. Per tant, en el quadre de més avall es pot veure que els dies feiners són amb diferència els que acumulen més accidentalitat.

Mapa 1: vehicles implicats

Llista dels vehicles implicats en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Un accident pot tenir associat més d’un vehicle. Inclou el tipus de vehicle, la marca i el model, el tipus de carnet i antiguitat de la persona que el conduïa.

El total de vehicles que es van veure implicats l’any passat en accidents de trànsit és de 19.784. Els més freqüents van ser els vehicles lleugers de quatre rodes (turismes, furgonetes i taxis), que representen un 52,3 %, seguit pels vehicles de dues rodes a motor amb un 37,1 %. En el cas de les bicicletes, estan implicades en un 4,4 % dels accidents.

Mapa 2: persones implicades

Llista de les persones que han estat involucrades en un accident gestionat per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona i que han sofert algun tipus de lesió (ferit lleu, ferit greu o mort). Inclou descripció de la persona (conductor, passatger o vianant), vehicle associat a la persona i si la causa ha estat del vianant.

Mapa 3: causes dels accidents

Llista de la causalitat dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Es divideixen entre les causes directes, imputables al conductor o al vianant, i les causes indirectes o mediates, que són aquelles que ajuden que es materialitzi l’accident però no en són la causa principal. Un accident pot tenir una o més causes mediates, les quals fan referència a factors externs del resultat en temps, lloc o grau (ex.: alcoholèmia i excés de velocitat o inadequada).

L’any passat van augmentar els accidents en els quals hi ha associat un excés d’alcohol, i es manté com a primera causa indirecta dels accidents. I en el cas de l’excés de velocitat, l’any passat van continuar disminuint com ja va passar el 2016. En el cas de les causes directes, la primera en va ser la manca d’atenció a la conducció.

Mapa 4: classes d’accidents

Llista dels tipus d’accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Un accident pot estar tipificat com més d’un tipus (ex.: caiguda d’un vehicle de dues rodes i d’abast).

La classe d’accident principal és la col·lisió per abast. Estan relacionats amb la manca d’atenció, amb el fet de no respectar les distàncies de seguretat i amb una velocitat inadequada. El segon lloc l’ocupa la col·lisió lateral, en la qual tenen a veure els canvis de carril i de direcció. La tercera posició correspon a la col·lisió frontal lateral, relacionada amb factors com la preferència de pas a les cruïlles. En el mapa, totes les col·lisions s’han agrupat en una única categoria. Per acabar, en quart lloc hi ha els atropellaments. En aquest cas estan vinculats a no respectar el pas de vianants.

Els accidents per districtes

Els districtes amb més accidents de trànsit a Barcelona són els de l’Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Entre aquests quatre acumulen el 65 % del total, una xifra que no sorprèn si es té en compte que és per on passa la meitat del trànsit de la ciutat.