L’Ajuntament ha anunciat una inversió de 10,14 milions per millorar 22 parcs i espais verds de Barcelona. En un comunicat, el consistori informa que la inversió forma part del Pla de rehabilitació integral per augmentar i millorar els espais verds de la ciutat. Amb aquest objectiu, està previst reparar i condicionar 22 parcs per fer-los més accessibles i convidar el veïnat a passejar-hi.

De moment ja estan en marxa les obres al parc de les Corts, al de la Pegaso, el del Guinardó, el de la Guineueta i a la plaça Casablancas.

  • Parc de les Corts: S’està renovant el paviment i la xarxa de rec. També està previst millorar l’àrea de gossos, el mobiliari urbà i construir una passarel·la sobre el canal, entre altres coses. Les obres acabaran al març i s’han destinat 530.000 euros.
  • Parc de la Pegaso: Amb les obres d’aquests dies s’està renovant la jardineria del parc, a la vegada que s’està col·locant una nova xarxa de rec i millorant l’àrea de gossos i el mobiliari urbà. Tot, amb 520,00 euros i amb la previsió d’acabar a l’abril. A més, en aquest parc està previst instal·lar un gran pop amb multijocs que tindrà tobogans, xarxes de cordes i rampes d’accessos.
  • Plaça de Ferran Casablancas: Com en els altres espais, s’ha optat per renovar la xarxa de rec, com també el mobiliari urbà i l’àrea de gossos. A més, està previst, renovar el paviment per millorar-ne l’accessibilitat. En total, costarà 520.000 euros i està previst que acabi a l’abril.
  • Parc del Guinardó: S’està fent una actuació de pavimentació i drenatge de determinats camins i talussos. S’hi invertirà 1,67 milions, i les obres acabaran a l’octubre.
  • Parc de la Guineueta: En aquest cas, ja s’ha reparat i millorat l’espai públic. S’han creat nous accessos, s’han retirat tancaments perimetrals i s’ha renovat el paviment. També s’han millorat els elements vegetals i la xarxa de rec. Ara mateix queda pendent introduir millores a l’àrea de gossos i algunes plantacions. Es preveu acabar la feina a l’abril, i s’haurà d’invertir 1,9 milions d’euros.

En els pròxims dies està previst que comencin les obres del parc de la Font del Racó, els jardins de Santa Rosalia i els del Mossèn Costa i Llobera. I durant el primer trimestre de l’any es faran intervencions puntuals de manteniment a 14 parcs i jardins més, com el de Joan Brossa, el de les Escultures o el parc de la Creueta del Coll, entre altres.