Aquest divendres se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i és que no hem d’oblidar que, a banda de l’emergència sanitària, també hi ha emergència climàtica.

El 2018 va batre el rècord històric d’emissions de CO2 (407,8 ppm), segons l’Organització Meteorològica Mundial. En aquest sentit, el govern català vol reduir aquestes emissions mitjançant una sèrie de mesures que va fer públiques a final del 2019, a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Parlament de Catalunya. Es tracta dels compromisos que assumeix la Generalitat, dins del marc de l’Agenda 2030, perquè Catalunya complexi amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Què és l’Agenda 2030?

El 25 de setembre del 2015 els principals líders mundials van recollir una sèrie d’objectius globals per garantir una agenda de desenvolupament sostenible per als propers 15 anys, que inclou mesures governamentals, del sector privat i de la societat civil. Aquest pla estableix 17 ODS i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental.

Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, va explicar al Parlament les mesures que es preveuen per assolir els objectius de l’Agenda 2030. Es tracta de 810 compromisos, procedents de tots els departaments de la Generalitat i centrats en les mesures que es prendran a Catalunya, un cop aprovats els pressupostos. Hi ha 110 compromisos més, però de caràcter mundial. Aquest pla és actiu i es revisarà anualment.

La incorporació d’un sistema integrat d’indicadors sobre els ODS a l’estadística oficial de Catalunya permetrà fer un seguiment i avaluació del grau de compliment dels ODS, prenent com a referència els indicadors publicats per l’Eurostat. Aquestes dades seran públiques al web del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

A més, l’estiu passat el Parlament va nombrar un Grup d’Experts en Canvi Climàtic, amb l’objectiu de crear els primers pressupostos de carboni catalans.

Alguns dels ODS a Catalunya

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 40 % per al 2030 en relació amb l’any 1990.
  • Destinar el 7,7 % dels ingressos corrents de la Generalitat a ajudes oficials al desenvolupament.
  • Millorar la qualitat del sòl i de les aigües contaminades per nitrats, procedents d’explotacions agràries. Per fer-ho possible, es preveu el desenvolupament d’una estratègia integral a les instal·lacions ramaderes catalanes.
  • Reduir l’absentisme i l’abandonament prematur als estudis en educació primària i secundària.
  • Tenir un sistema de salut equitatiu a tots els punts del territori.