confinament davallar emissions

La Fundació Catalunya Europa juntament amb el BBVA han elaborat dins del marc del projecte Re-city un document amb més de 50 propostes per fer front a l’emergència climàtica.

Propostes de consens

Es tracta d’un informe realitzat per experts internacionals en canvi climàtic, però també per personal docent, empresarial, sindical i institucional de Catalunya que aborden diferents problemàtiques actuals de la societat vers el repte de l’emergència climàtica intentant oferir possibles solucions consensuades entre totes les parts actives.

Les propostes del document van encaminades a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle per tal d’aconseguir complir amb l’Acord de París i intentar limitar l’augment de la temperatura global en un màxim de 2 ºC i, si és possible, en 1,5 ºC.

Complir l’Acord de París implica la reducció del 40 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte de les emissions de l’any 1990. En el cas de Catalunya implicaria una reducció del 32 % del gasos emesos l’any 2005, moment en què es va assolir el pic.

Des d’aleshores, segons l’informe elaborat per la Fundació Catalunya Europa i el BBVA, les reduccions ja han patit un gran retrocés, però encara insuficient. A més a més, els darrers anys (2020 exclòs per l’efecte de la covid-19) havien patit una nova remuntada en les emissions.

L’Acord de París implicaria també una aposta definitiva per energies renovables, que haurien de passar de representar el 8 % de l’any 2016 a prop del 32 % de l’any 2030.

El peatge urbà, entre les mesures estrella

Tot i que la majoria de propostes van orientades bàsicament a empreses i institucions, el cert és que moltes tenen repercussió directa en la ciutadania, especialment pel que fa a la mobilitat.

Així, el document obre la porta a tot un seguit de possibles accions encaminades a la reducció dels desplaçaments del treball a la feina, fomentant el teletreball, que la covid-19 sembla haver-nos redescobert.

Fer videoconferències per evitar desplaçaments o promoure el transport compartit o l’individual elèctric (com bicicletes) són altres propostes que valora aquest document.

I, entre les propostes, la possibilitat de tancar el centre de Barcelona al trànsit o fins i tot aprovar un impost (peatge) perquè es pugui circular per aquesta zona tan sensible.

Més superilles?

El document també reivindica la necessitat d’augmentar el verd de la ciutat en un intent de pacificar la ciutat i també d’intentar mitigar l’efecte d’illa de calor urbà, que fa que la temperatura sigui molt més elevada al centre de la ciutat que a la perifèria.

Una major presència de superilles podria ajudar a augmentar el verd urbà i, també, dissuadir el trànsit en algunes zones determinades.

Un document de partida

Aquest document pretén ser, tal com indiquen, un punt de partida ambiciós per debatre i reflexionar sobre quins són els consensos socials per avançar cap a aquesta societat del futur.

La proposta requereix un consens i serà complicat, però és cert que tal com apunten al mateix document aquesta crisi es pot haver convertit en una oportunitat per reinventar-nos, també pel que fa a la nostra economia i manera de moure’ns.

L’objectiu d’aquest document és avançar cap a una societat més inclusiva, sostenible, verda i resilient.