Foto: Alfons Puertas el 27 de juny de 2019

La Llei del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya es va aprovar el 2017, però amb el nomenament del comitè d’experts es vol fer un pas endavant per implantar-la. El troc central d’aquesta norma es basa en la reducció d’emissions d’efecte d’hivernacle mitjançant la creació, per part d’aquest comitè, dels primers pressupostos de carboni catalans. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar ahir la importància d’aquesta mesura, especialment després que el Tribunal Constitucional declarés inconstitucional part de la llei catalana.

Els pressupostos de carboni definiran la quantitat d’emissions d’aquest contaminant que pot emetre cadascun dels sectors econòmics que en generen durant un temps determinat. Aquest pressupost no només definirà xifres, sinó que també introduirà els mecanismes necessaris perquè es puguin assolir les reduccions d’emissions específiques per a cada sector.

Què aportarà el pressupost a la Llei del canvi climàtic?

La importància d’establir uns pressupostos de carboni (CO2) serà clau per no parlar objectius de reducció d’emissions sinó de quantitat màxima permesa d’emissions. D’aquesta manera, es definirà un llindar màxim global permès que no es podrà sobrepassar.

Per arribar a aquest màxim el pressupost preveurà una trajectòria d’emissions de carboni estipulada per a un temps concret. Això permetrà més control de les emissions generades, fins a arribar a l’objectiu de reducció final, establert també per una data límit. Establir els objectius periòdics i mecanismes de seguiment serà part de la feina del comitè de canvi climàtic, que presentarà al Parlament informes anuals.

Els pressupostos del Regne Unit, un model a seguir

El Regne Unit va ser el primer país del món a introduir un marc jurídic vinculant per combatre el canvi climàtic, mitjançant una llei del 2008. Aquesta legislació limita la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle que pot emetre el sector econòmic anglès fins al 2050. Segons tenen estipulat, si les emissions d’un sector determinat augmenten més del previst durant un temps concret, cal compensar-ho amb la disminució d’emissions d’un altre sector.

El pressupost d’emissions anglès no preveu sancions en cas de superar el límit permès, però sí un pla de transició energètica, en què s’apunta que en aquest cas caldrà comprar carboni a altres països, amb el cost econòmic que això suposi per al total de l’economia anglesa.