arbres provisionals de la superilla en testos gegants

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) finançarà prop de 40 projectes de l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic a la ciutat i com mitigar-lo. Per fer-ho, el banc de la Unió Europea aportarà 95 milions d’euros destinats a afavorir la regeneració urbana amb un focus mediambiental, d’inclusió social i amb la creació d’ocupació per impulsar la recuperació econòmica arran la crisi de la covid-19.

Recuperació del verd

El 25% del finançament es destinarà a inversions per regenerar uns 200.000 metres quadrats de la ciutat. L’objectiu és remodelar el disseny urbà a través del concepte de superilles per potenciar la proximitat dels veïns als serveis. En aquest sentit, es crearan grups d’illes d’edificis amb trànsit només al seu perímetre i es donarà prioritat a les àrees de vianants, zones de baixa velocitat i espais recreatius verds. Barcelona va declarar l’emergència climàtica el 15 de gener de 2020 i, per tant, les inversions que ara s’impulsen s’inclouen en la línia de treball per assolir l’objectiu  de reduir dos milions de tones d’emissions de CO2 el 2030 respecte a les cinc milions actuals.

Inclusió social i recuperació econòmica

Els fons del banc de la UE es destinaran també a la construcció i renovació de centres educatius, escoles bressol i instituts, i instal·lacions esportives, com també a edificar una biblioteca i centres assistencials. Aproximadament 20 projectes es desenvoluparan en àrees classificades com a vulnerables dins la ciutat. A més, totes les noves infraestructures socials que es construeixin seran edificis de consum energètic quasi nul.

Aquestes inversions també contribuiran a impulsar la recuperació econòmica després de la crisi provocada per la covid-19. En concret, el projecte comportarà contractar 1.500 persones durant la fase de construcció. El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Banc Europeu d’Inversions, es donarà “un impuls a aquestes polítiques ecològiques que són una de les grans prioritats del consistori”. A més, considera que permetrà a l’administració “alliberar diners del pressupost per poder fer front amb més solidesa a la situació de crisi”.

Sisena operació del BEI a Barcelona

Aquesta és la sisena operació del BEI a Barcelona per facilitar inversions en infraestructura urbana i habitatge social. La primera va tenir lloc el 1990, mitjançant un acord entre l’Ajuntament i el BEI que va permetre renovar el centre històric de la ciutat. “L’adaptació de les nostres ciutats a un model més sostenible és clau per assolir l’objectiu europeu de la neutralitat climàtica l’any 2050. Per això, una de les grans prioritats del BEI és donar suport a la regeneració urbana per promoure un creixement net i inclusiu que beneficiï els ciutadans i contribueixi, al mateix temps, a la lluita contra el canvi climàtic”, ha assegurat la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro.

El banc del clima de la UE

El BEI és el proveïdor més gran multilateral de finançament en l’àmbit mundial per lluitar contra el canvi climàtic. El seu objectiu és liderar la mobilització del finançament necessari per limitar l’augment de la temperatura mitjana del planeta a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials, per complir els objectius de l’Acord de París. També és el l’emissor més gran de bonus verds del món i va ser la primera organització que va portar a terme una emissió en aquest mercat el 2007.