227 de les 750 escoles de Barcelona superen en horari escolar els nivells de contaminació recomanats de mitjana anual (40 µg/m3), que equivalen al 30 % dels centres educatius de la ciutat. En el cas del districte de l’Eixample, són el 92 % els centres que superen els límits. Són dades de l’any 2018 que es poden consultar en una nova eina publicada per la plataforma veïnal Eixample Respira i un grup de mares i pares de diferents escoles barcelonines.

En aquest web es pot consultar les dades de contaminació a tots els centres educatius de la ciutat, tant públics com privats i concertats, per nivells educatius (s’inclouen les llars d’infant) i també per districtes. Les dades provenen de l’empresa barcelonina Lobelia Earth i permeten consultar tant els nivells de pol·lució atmosfèrica del 2018 com dels últims 16 dies, amb la particularitat que s’aniran actualitzant permanentment.

Les escoles de l’Eixample, les pitjors

Segons les dades publicades del 2018, hi ha 14 escoles de Barcelona que superen els 50 µg/m3, de les quals totes menys una (l’Escola Mainada, a Sarrià – Sant Gervasi) són al districte de l’Eixample. Encapçalen el rànquing l’Escola Urgell (55, 51µg/m3), l’Escola la Poma (53,96 µg/m3), l’Escola Ninets (51,80 µg/m3), l’Escola Sant Francesc d’Assís (51,80 µg/m3) i la Tic-Tac Gran Via (51.44 µg/m3).

Si es consulten les dades dels últims 16 dies, són encara més alarmants. En les darreres dues setmanes el 50 % dels centres educatius de Barcelona superen els nivells de pol·lució recomanats, i són el 100 % en el cas de l’Eixample. Els altres districtes que també superen especialment la mitjana recomanada són Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc.

D’on surten les dades?

Les dades horàries geolocalitzades dels nivells de NO2 provenen de Lobelia Earth i les de les escoles del web de dades obertes de l’Ajuntament. Per saber la mitjana de contaminació de cada centre es calcula el valor horari de diòxid de nitrogen (NO2) de dilluns a divendres i durant l’horari escolar. Aquest valor horari no s’extreu d’una estació de mesura de cada escola sinó a partir d’un model predictiu creat per Lobelia Earth i que està basat en sensors oficials, la informació meteorològica i diversos algorismes.

Carta a Colau i recollida de signatures

Vistes les dades obtingudes, la plataforma Eixample Respira i un grup de pares i mares del centres escolars han adreçat una carta a l’alcaldessa Colau i als regidors de l’Ajuntament per exigir un canvi de model per resoldre aquest “greu problema de salut pública”. Reclamen un programa amb solucions urgents i contundents, entre les quals hi ha reduir de forma dràstica el trànsit al voltant dels centres educatius, eliminar les places d’aparcament als accessos i incrementar l’espai verd, una auditoria individualitzada als centres escolar i promoure el transport públic i la mobilitat activa per anar i tornar de l’escola, entre d’altres. Asseguren, a més, que el pla Escola respira, impulsat pel consistori, s’ha mostrat com clarament insuficient.