contaminacio riu besos
Imatges dels tècnics de l'ACA realitzant tasques al riu Besòs. Font: ACA

Farà sis mesos, a mitjan desembre, el riu Besòs va patir un episodi de contaminació a causa de l’incendi a Montornès del Vallès, a les instal·lacions de l’empresa Ditecsa. Des de llavors, s’han anat fent mostrejos per avaluar la qualitat de l’aigua. Els que s’han dut a terme aquesta setmana constaten que la contaminació del riu Besòs gairebé ha desaparegut mig any després.

Tan sols hi resta un petit plomall d’aigua subterrània contaminada molt localitzada i situada en un radi d’uns aproximadament 300 metres al voltant de l’àrea incendiada. És per aquest motiu que les tasques de tractament amb sistemes de remediació per part de l’empresa encara segueixen en peu.

Cal recordar que, durant el dia de l’accident, la presència d’alguns compostos orgànics emprats com a dissolvents van superar en més de 10 vegades les concentracions fixades en les normes de qualitat del medi ambient. Tot i això, en el mes següent, ja no es van detectar concentracions elevades en l’aigua del riu i van quedar només afectades les aigües subterrànies i sòl contaminant més proper a la zona de l’incendi.

Menys població de peixos

Segons aquests últims mostrejos, sis mesos després dels fets, la presència d’invertebrats al riu és similar a l’anterior de l’episodi, però les poblacions de peixos, tot i recuperar exemplars progressivament, no han arribat encara als nivells d’abundància i densitat que tenien. Per altra banda, l’estrès fisiològic detectat en els peixos que van sobreviure a l’incident també sembla que ha estat superat .

La manca d’hàbitat adequat i l’encara detecció d’alguns compostos orgànics de fons, dificulten la total recuperació de la població de peixos. Aquesta situació suggereix que caldria dur a terme actuacions de millora hidromorfològica del tram de riu més afectat per millorar la capacitat de recuperació de la fauna ictícola i poder evitar danys similars en cas que es produeixin, en el futur, incidents similars.

En qualsevol cas, es preveu que es mantingui el seguiment de la població de peixos fins al cap d’un o dos anys per avaluar el seu grau de recuperació durant aquest temps. Així mateix, també es mantindrà el control d’alguns dels punts d’aigua subterrània per valorar els nivells de base d’alguns compostos organoclorats detectats i la seva evolució.