Durant aquests dies de confinament potser se us ha despertat l’interès per fer seguiment meteorològic a casa vostra. És cert que hi ha unes normes molt ben definides per poder instal·lar una estació meteorològica oficial, com el tipus de terreny, la distància mínima entre edificacions, orientació dels aparells de mesura o l’alçària dels aparells al terra. Tanmateix, la ubicació de les nostres llars potser no és la més idònia. No us desanimeu i mireu si podeu aplicar alguns d’aquests consells i fer un seguiment meteorològic casolà prou fiable.

Aparells sobre de superfícies verdes

No és el mateix un observatori meteorològic oficial, amb dades que poden representar una comarca sencera, que les medicions domèstiques que podem fer en una zona urbana. En el cas de les estacions meteorològiques oficials estan sempre a sobre de gespa o herba autòctona, però en el cas d’un pis de l’Eixample, segurament no serà possible. Malgrat tot, sí podem intentar que els aparells de mesura estiguin sempre a la màxima distància possible dels edificis i, lògicament, a l’exterior. No hauria d’haver arbres ni elevacions sobre l’eix horitzontal a uns 10 graus, més o menys, que puguin ser un obstacle per a les mesures meteorològiques.

Orientació nord i alçats

Oficialment, molts aparells de mesura estan dins una garita, que és una caixa de fusta per on circula l’aire i que està a un mínim de 1,2 metres del terra. Nosaltres podem instal·lar els nostres termòmetres o els nostres sensors d’estacions meteorològiques entre un i dos metres sobre la superfície del terra, en funció de l’espai que disposem i, a poder ser, orientats en direcció nord. També és important que l’espai disposi de bona circulació de l’aire i si estan propers a una paret que aquesta estigui pintada de blanc o color clar, per tal que la radiació solar sigui reflectida tant com es pugui. Els colors foscos absorbeixen les radiacions i llavors això escalfaria massa el termòmetre i les medicions seran errònies.

El pluviòmetre, l’aparell que mesura la pluja, ha d’estar entre 1,5 a 2 metres sobre del terra, lluny d’arbres o parets que puguin causar variacions en la mesura de la pluja. El vent i la pluja són mala combinació per als pluviòmetres. 

 

L’anemòmetre, aparell que mesura el vent, ha d’estar en una torreta o pal de sis a 10 metres d’altura. Recordem que l’anemòmetre mesura la direcció des d‘on bufa el vent i no pas cap a on va. Si tenim arbres o edificis a la vora hem de col·locar aquests aparells per sobre d’ells.

L’heliògraf, aparell que mesura la radiació solar, lògicament ha d’estar en llocs on toqui el sol tot el dia i l’haurem d’orientar cap al sud.

El baròmetre ens permet saber la pressió atmosfèrica i cal tenir present que els valors oficials sempre estan relacionats amb l’alçària sobre el nivell del mar, per tant, si prenem mesures en llocs molt elevats llavors obtindrem un valor inferior a l’oficial. Els baròmetres són els únics aparells meteorològics que podem tenir dins a casa, ja que la pressió atmosfèrica és la mateixa a dins que a fora.

L’higròmetre i el psicòmetre permeten conèixer la quantitat de vapor d’aigua que conté l’atmosfera, en tant per cent. El tradicional frare que diu el temps és un higròmetre i hauria d’estar col·locat sempre a l’exterior.

Si us animeu a instal·lar qualsevol d’aquests aparells us animen a corroborar les vostres mesures amb les que us transmetem cada dia als espais meteorològics de betevé i a les xarxes socials de @btveltemps.