el sol deformat d'aquest 24 d'abril. Fotografia: Alfons Puertas - Observatori Fabra

No totes les albades són iguals, i això ho sap bé el meteoròleg de l’Observatori Fabra, l’Alfons Puertas, que aquest divendres ha fotografiat una albada magnífica… amb un sol deformat que no era rodó.

Un efecte òptic

Es tracta d’un efecte òptic que, tal com indica l’Alfons Puertas, es dona en unes condicions molt determinades.

Es dona per la refracció de la llum, just en el moment de la sortida del sol quan aquesta llum travessa diferents capes atmosfèriques que tenen temperatures diferents. 

Això ha comportat un efecte òptic que ha permès veure el sol totalment deformat, en una imatge preciosa que, com és el cas, és més fàcil de veure des de punt enlairats.

L’albada amb el sol deformat aquest divendres, 24 d’abril. foto: Alfons Puerta – Observatori Fabra

El raig verd

Un altre possible fenomen associat és el raig verd. A la fotografia matinal de l’Observatori Fabra, us heu de fixar estrictament a la part més externa del sol, la que fa com una mena de “barret” i que sembla adoptar aquesta tonalitat, tot i que segons l’Alfons, no hi ha prou evidències per assegurar que s’hagi pogut veure aquest fenomen a l’albada d’aquest divendres.

El raig verd és un altre fenomen òptic que permet veure una llum verda resplendent amb la primera o la darrera llum del sol.

Es dona estrictament en aquests moments ja que la refracció de la llum afecta més els blaus que els vermells de manera que, quan només hi ha una petitíssima part de disc solar per sobre de l’horitzó, a vegades és possible veure aquesta llum de color verdós, que dura molt poca estona i que es coneix com a raig verd.

Un raig verd a San Francisco l’any 2006. font: Brocken Inaglory – wikipedia

És més comú veure-la a la posta del sol i també des de llocs enlairats. Potser aquest cop no s’ha pogut constatar, però des de l’Observatori Fabra no se’n perden cap i de ben segur que trobaran l’ocasió.