avís contaminació barcelona
Foto: ACN

La reducció de l’activitat a Barcelona per culpa de la pandèmia ha tingut un efecte positiu en les emissions de CO2 a l’atmosfera. Durant el 2020 es van reduir 824.310 tones respecte al 2019. El 2020 a la ciutat es van emetre 2,7 milions de tones de CO2, mentre que el 2019 van ser-ne 3,6 . Això ha permès que la ciutat hagi assolit el 42 % dels compromisos de reducció d’emissions fixats per a l’any 2030.

L’Eixample no ha complert ni un sol dia d’aquest 2021 el nou límit de contaminació de l’OMS

Aquesta és una de les principals dades que inclou l’Informe de l’emergència climàtica a Barcelona 2020, elaborat per l’Ajuntament. El document, però, adverteix que cal seguir treballant perquè aquest descens no correspon a un canvi estructural, sinó que està marcat per la disminució de la mobilitat interna, de l’activitat portuària i aeroportuària, el tractament de residus i el consum energètic.

Un estudi calcula que el teletreball pot fer estalviar fins a un 24 % d’emissions de carboni

Les mesures energètiques permeten estalviar 4 milions i 40.000 tones de CO2

L’informe també destaca que algunes de les mesures impulsades pel consistori han permès estalviar fins a 4 milions d’euros i 39.497 tones de CO2. Així, l’aposta per Barcelona Energia ha suposat un estalvi 600.000 euros i 13.663 tones de CO2, les instal·lacions fotovoltaiques de la ciutat n’han evitat 726 tones i una despesa de 700.000 euros, i les xarxes de calor i fred han contribuït a estalviar 25.108 tones de CO2 i 2,75 milions d’euros.

plaques solars metro L10 Zona Franca

L’Informe també ressalta la contribució mediambiental de la zona de baixes emissions (ZBE), la suma de 30.000 m2 d’espai per als vianants després del confinament, el pla superilla Barcelona o l’increment de l’ús de la bicicleta.

2020, un any de fenòmens meteorològics extrems

El 2020 també va ser un any marcat per alguns fenòmens meteorològics extrems. Destaca el temporal Gloria, a mitjans de gener, que va provocar danys valorats el 23,6 milions d’euros. El pas del temporal va fer perdre una mitjana del 30 % de la superfície de la sorra de les platges, i va malmetre de forma greu un miler d’arbres de la ciutat. El document també destaca que durant el 2020 van haver-hi un total de 20 nits tòrrides (amb temperatura de més de 25º C) al centre de la ciutat.