Contaminació aire Barcelona

El 2020 va ser el primer any dels darrers 20 amb cap estació de mesura per sobre dels nivells permesos per l’Organització Mundial de la Salut (40 µg/m3 de NO2) . En relació amb l’any anterior els registres van baixar un 28 % a les estacions de trànsit i un 25 % a les estacions de fons, segons les dades de l’Anuari de la Contaminació a Barcelona 2020.

El balanç de pol·lució atmosfèrica del 2020 posa de manifest que els nivells registrats a la ciutat de Barcelona són del tot excepcionals, arran de les restriccions de mobilitat i de l’activitat econòmica implantades per la pandèmia de la covid-19.

Font: Anuari de la Contaminació a Barcelona 2020
Font: Anuari de la Contaminació a Barcelona 2020

La contaminació per PM10, també millora el 2020

La contaminació per PM10 també va assolir valors mínims històrics, malgrat que la caiguda va ser menor que en NO2. Segons les dades de l’Anuari, a les estacions de trànsit es continua per sobre dels nivells màxims recomanats per l’OMS (20 µg/m3), però són inferiors al límit que marca la legislació (40 µg/m3).

A les estacions de fons, per primera vegada, es van assolir nivells per sota dels màxims recomanats de l’OMS.

Font: Anuari de la Contaminació a Barcelona 2020

El soroll a la ciutat

El nivell de soroll durant la crisi de la covid-19 va baixar un màxim de 4,9 dB, fins a assolir durant algunes setmanes nivells per sota dels màxims recomanats per l’OMS. Tanmateix, aquests registres excepcionals van ser transitoris i el soroll a la ciutat es va recuperar ràpidament. Segons les dades del 2017, el 57 % de la població de la ciutat viu per sobre dels llindars de soroll recomanats per l’OMS.

Crisi de confiança en el transport públic

L’Anuari de Contaminació a Barcelona 2020 estima que, segons les característiques de la flota actual de trànsit, aquest 2021 el nivell de trànsit hauria de decréixer un 12 % respecte als nivells precrisis per garantir que totes les estacions es mantinguin amb una mitjana anual per sota dels màxims establerts de NO2.

Aquest informe també destaca que la covid-19 ha provocat una crisi de confiança en el transport públic sense precedents. L’ús del transports públic ha estat un 54 % respecte als nivells previs a la pandèmia. La previsió indicia que aquest 2021 no es recuperarà la totalitat de viatgers i se situarà entre el 68 i el 80 % dels usuaris previs a la pandèmia.