Barcelona contaminació confinament
La capital catalana va liderar el rànquing europeu de la reducció de la pol·lució durant el confinament. Foto: Alfons Puertas

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), Barcelona va ser la ciutat europea on més es va reduir la contaminació durant el confinament, amb una disminució del 59 % de les concentracions de NO2 contaminant entre el 15 de març i el 30 d’abril. D’aquesta manera, la capital catalana va liderar el rànquing europeu de la reducció de la pol·lució seguida de Milà, amb un 54 % menys, i de Marsella, amb un 49 %.

L’informe de l’AEMA, publicat al novembre, també estima que durant el període de mesures de confinament les emissions de certs contaminants es van reduir fins a un 60 % a les principals ciutats del continent. Els països que van reduir més les emissions contaminants de l’aire durant el període de confinament total van ser Espanya, Itàlia i França, on les mesures de tancament van ser més severes. En canvi, van disminuir menys a la República Txeca, Hongria i Polònia.

En l’informe, a banda d’analitzar preliminarment la caiguda de les emissions aquest 2020, també fa èmfasi en la taxa de mortalitat causada pels alts nivells de contaminants atmosfèrics. En aquest sentit, l’agència calcula que a Espanya cada any moren prematurament 30.000 persones per la contaminació de l’aire. Unes morts atribuïbles a l’elevada quantitat de diòxid de nitrogen (NO2) i d’ozó troposfèric (O3) a l’estat, que superen la mitjana europea.

Millor qualitat atmosfèrica en els darrers anys

L’Agència Europea del Medi Ambient ha detectat una notable millora en la qualitat de l’aire a Europa durant el 2018, en comparació amb els últims 10 anys. Des del 2000, s’han vist reduccions significatives en les emissions de contaminants atmosfèrics clau procedents del transport o dels subministres d’energia i reduccions més lentes en les emissions dels edificis i l’agricultura. Aquestes millores s’atribueixen a la implementació de polítiques ambientals i climàtiques, si bé la majoria de països europeus encara pateixen contaminació atmosfèrica.

Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Itàlia, Polònia i Romania van superar el valor límit de la UE per partícules fines el 2018, mentre que Estònia, Finlàndia, Islàndia i Irlanda van tenir concentracions per sota dels valors de referència de l’OMS.

Malgrat els problemes de qualitat de l’aire als grans centres urbans, Espanya es troba per sota del llindar màxim exigit per la Unió Europea en concentració de partícules fines i al límit en els valors de referència establerts per l’Organització Mundial de la Salut, que són molt més ambiciosos que els de la UE. En tot cas, Espanya està entre els estats amb millors dades a la UE.

Ecologistes en Acció ho confirma

Ecologistes en Acció també ha explicat, aquest dijous 10 de novembre, que la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire de Barcelona s’ha reduït un 41% fins a l’octubre.

La reducció de la contaminació de l’aire urbà en les principals ciutats espanyoles ha estat del 38 % i questa oscil·la entre el 23% de Cadis i Màlaga i el gairebé 50% de Vigo, Palma, Vitòria, Alacant, València, Santander i La Corunya. Madrid, com Barcelona, ha registrat un descens del 41%. El primer confinament va provocar una caiguda dràstica de la contaminació, de fins a un 52% entre el 14 de març i el 20 de juny respecte al mateix període de l’última dècada. Durant l’estiu, el descens va ser d’un 28%. La tendència a l’alça s’ha mantingut al setembre i octubre, quan la reducció ha estat del 29%.