Més de 100 famílies del barri de Trinitat Vella viuen en uns habitatges privats molt precaris que hauran de ser enderrocats. L’Ajuntament els reubicarà a uns nous habitatges de protecció oficial que es construiran al mateix barri.