La Carboneria és la casa més antiga de l’Eixample, que encara està dempeus, i la va fer construir el senyor Tarragó per fer-hi habitatges.