Aquest dimarts, 29 de setembre, ha quedat constituïda la Mesa del Vot de Censura, que dona pas a la validació de les signatures recollides pels promotors de Més que una Moció. Aquesta Mesa està formada per cinc membres. El primer és un representant de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas Josep Maria Vallbona, que n’és el president. Per part del FC Barcelona, hi ha dos membres de la Junta Directiva que també en formen part. Són Marta Plana i Jordi Argemí. I, de la banda dels promotors del vot de censura, també n’hi ha dos, en aquest cas seran Jordi Farré i Josep Triadó.

Funcions de la Mesa del Vot de Censura

Més que una Moció va presentar 20.731 signatures dijous, 17, a les oficines del club, tot i que el Barça va comptabilitzar-ne finalment 20.687. El Barça, mitjançant una comunicat destaca que la Mesa “en el termini màxim de 10 dies hàbils haurà de comprovar que la sol·licitud de vot de censura compleix els requisits a què està sotmesa i que té la motivació adequada i el suport del nombre suficient de socis”. És a dir, que de les més de 20.ooo signatures presentades cal comprovar que, com a mínim, 16.521 són vàlides.

En el mateix escrit, el club blaugrana avisa que “tal com indiquen els Estatuts, la Mesa podrà invalidar els suports que no estiguin suficientment acreditats i podrà realitzar les indagacions necessàries per esbrinar-ne l’autenticitat”. Una opció, que un dels promotors de la moció, Jordi Farré, afirma que ell mateix va proposar que el Barça truqués telefònicament a aquells socis, la butlleta dels quals fos motiu d’anul·lació.

El comunicat del club acaba afirmant que “si es compleixen tots els requisits, es declararà admesa la sol·licitud i es requerirà a la Junta Directiva del Club que convoqui l’acte de la votació, que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a 10 dies hàbils, ni superior a 20. En cas que no es compleixin, la sol·licitud del vot de censura quedarà rebutjada”. Si s’aprova, el calendari del vot de censura, que pot acabar amb la destitució de la Junta Directiva del FC Barcelona, encapçalada per Josep Maria Bartomeu, continuaria endavant.

El president de la Mesa explica el procés