Darrere dels escenaris, hi ha molts tècnics que fan possible els espectacles. Però la suspensió de la cartellera cultural per la crisi del coronavirus, ha agreujat les condicions d’aquest col·lectiu professional, marcat per una gran diversitat de tipus de contractes i la intermitència. Des de l’Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya reclamen poder cotitzar en el règim especial d’artistes i sortir de la crisi amb millors condicions laborals.

“Els tècnics d’espectacles ja partíem d’una situació bastant complicada”, reconeix Albert Anglada, de l’Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya. Es tracta d’un col·lectiu en què hi ha una gran diversitat de contractes, amb treballadors fixes en grans teatres, contractes d’obra i servei i també professionals autònoms. “A tots ens caracteritza la precarietat”, conclou Carles Borràs (AteCat).

A tot això, els tècnics d’espectacles no es poden acollir al règim especial d’artistes sinó que se’ls aplica el règim de cotització general. Aquest aspecte els ha tancat la finestra que el Govern espanyol va obrir perquè els professionals del règim especial d’artistes poguessin demanar l’atur en plena crisi pel coronavirus. Segons Anglada, això és símptoma d’un “profund desconeixement del sector” per part de l’Administració, “veuen la punt de l’iceberg però després estem totes les treballadores invisibles”. Sobre el paquet de mesures anunciat per la Generalitat, temen que no beneficiarà directament els treballadors.

Per tot això reclamen que, quan la crisi del coronavirus acabi, els tècnics d’espectacles puguin tornar a la feina amb més bones condicions.