La patronal de l’oci nocturn, Spain Nightlife, vol que els clubs puguin prendre la temperatura als seus clients abans d’entrar-hi per tal d’evitar la propagació del coronavirus dins els locals. Per aconseguir-ho, l’entitat ha demanat al Govern espanyol que els doni cobertura legal per tal que els empresaris puguin fer servir, si ho creuen convenient, termòmetres d’infrarojos o càmeres tèrmiques a les entrades dels clubs i evitar així l’entrada a les sales de les persones amb més de 37 graus. La demanda es produeix davant l’imminent inici del desconfinament en algunes regions espanyoles.

El secretari general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, assegura que els propietaris de bars, restaurants i discoteques estan preocupats perquè actualment el dret d’admissió no els permet prendre la temperatura als clients: “No hi ha cobertura legal perquè el titular d’un local pugui obtenir dades de salut o de la temperatura d’un client, ja que és una dada de caràcter personal”.

Davant d’aquesta situació, la patronal de l’oci nocturn s’ha adherit a la petició feta per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (ARPD) i ha instat el Govern espanyol que doni cobertura legal a aquest procés, ja que, a parer seu, contribuiria a reduir el risc de contagis dins dels locals d’hostaleria i oci, ja que no es permetria l’entrada a cap persona que tingués una temperatura superior a 37 graus.