Després d’anunciar fa un mes que no hi hauria mesures concretes pel sector cultural arran de la crisi del coronavirus, el Govern espanyol rectifica: ha anunciat que aportarà 76,4 milions d’euros a la cultura. La major partida, uns 38 milions, serà per les arts escèniques i la música. Entre les mesures que més destaquen del reial decret hi ha la possibilitat d’estrenar pel·lícules en línia, l’aportació de liquiditat a les empreses del sector mitjançant crèdits públics, o l’accés a l’atur dels treballadors intermitents, però alerta, perquè aquesta prestació exclou diversos treballadors del món de la cultura.

Només per als inclosos dins el Règim General d’Artistes

Aquest atur especial a la cultura només s’aplica a una part dels treballadors, els qui estiguin inclosos dins el Règim General d’Artistes en espectacles públics, però no a alguns tècnics i auxiliars que queden fora d’aquest règim, i que, és clar, pateixen les mateixes conseqüències de la crisi sanitària. Aquest Règim de la Seguretat Social (de l’any 1986 i aplicable a artistes i toreros) és ambigu i vague i inclou “tots aquells que facin activitats artístiques davant el públic o per la seva gravació (un músic o un actor, per exemple), però explícitament exclou “personal tècnic i auxiliar que col·labori en la producció d’espectacles”. Concretament: “encarregats de sastreria i perruqueria, tramoistes i tècnics musicals que treballin al teatre o al circ; personal de laboratori en producció i distribució de cinema; personal administratiu i, en general, personal tècnic: fusters, muntadors, il·luminadors, maquinistes o tècnics de so“.

Reivindicació dels tècnics de l’espectacle

Per això, des de la PEATE, la plataforma estatal d’associacions de tècnics de l’espectacle, han iniciat una campanya per reclamar els seus drets. Han emès un comunicat en què afirmen que  se senten decebuts i enganyats pel Govern.

Aquest col·lectiu se sent defraudat i enganyat pel Ministeri de Cultura després d’haver estat presents en totes les iniciatives i demandes enviades al Ministeri, ja que des del principi van estar representats a les diferents meses que van sorgir per conèixer i recopilar informació sobre el sector.

View this post on Instagram

Desde la Asociación de Regiduría de Espectáculos, no podemos más que sumarnos al comunicado que han compartido nuestros compañeros de PEATE – Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos del Espectáculo. Las medidas de el Real Decreto de 5 de Mayo de 2020 sólo cubren a artistas que cotizan en el régimen general como artistas, dejando sin prestación a un gran número de trabajadores culturales, que sufrimos en nuestras carnes la intermitencia y la precariedad en nuestros trabajos, los técnicos. Como parte de ese colectivo nos sentimos defraudados y ninguneados por el Ministerio de Cultura. Y esperamos que rectifiquen las medidas para acoger a todo el sector cultural de este país, entre los que por supuesto y aunque les pese estamos incluidos. Por qué queremos recordar que, sin TÉCNICOS NO HAY CULTURA. . . #sintecnicosnohaycultura #regiduria #stagemanager #stagemanagement #teatro #opera #danza #musica #conciertos #festivales #ARE

A post shared by ARE (@regiduria_esp) on

 

 

Acceptades les modificacions en les condicions per accedir a la prestació

Aquells que sí que estiguin inclosos en el Règim General d’Artistes en espectacles públics es podran acollir a la prestació, que serà d’entre 120 i 180 dies. Algunes de les condicions anunciades, però s’han modificat en el BOE, atenent les reivindicacions que el col·lectiu de músics i artistes estava fent. Aquests són els canvis:

  • No cal estar donat d’alta ni alta assimilada en períodes d’inactivitat.
  • No cal acreditar la manca d’activitat derivada de la covid-19, ja que això era molt difícil de fer.
  • És compatible amb el treball per compte aliè o propi  (donant-se d’alta per treballar i després de baixa per seguir en la prestació).

Les peticions pendents s’hauran de resoldre d’acord amb els canvis i les denegades podran tornar-se a sol·licitar. Una condició indispensable és haver cotitzat almenys 20 dies l’any passat. Així, si es va treballar entre 20 i 54 dies, es podrà cobrar l’ajut durant un màxim de 120 dies, és a dir, quatre mesos. Si s’arriba als 55 dies treballats o més, el màxim són 180 dies, sis mesos. La base mínima de cotització que es farà servir pel càlcul és la del grup 7, uns 1.100 euros i, per tant, es cobraran uns 776 euros al mes. Es calcula que afectarà al 45 % dels contractes de feina intermitent dins el sector cultural.