El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentat aquest dilluns l’informe del síndic del 2019 al Parlament de Catalunya. Segons aquest informe el síndic ha detectat un augment del nombre de situacions d’emergència en matèria d’habitatge. De la mateixa manera, Ribó assenyala un increment dels temps d’espera per accedir a un pis social: des de la valoració favorable de la Mesa d’Emergència fins a l’assignació passen dos anys.

Pacte nacional

Segons el síndic de greuges, cal un pacte nacional per mirar de fer front a aquest problema en l’accés a l’habitatge. Si bé Ribó valora positivament el decret de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, creu que fa falta una gran entesa per donar una resposta efectiva a les més de 1.300 unitats de convivència que esperen accedir a recursos d’emergència. El síndic, fins i tot, s’ofereix per impulsar aquest gran pacte.

Aquest pacte serviria, a parer de Ribó, per anar més enllà de l’opció legal. Per exemple, troba a faltar més valentia per part de les administracions. Demana que els qui es van endur els actius tòxics dels bancs estiguin obligats a posar un 30 % com a mínim del parc a polítiques socials.

Les consultes

Segons les dades que ha presentat avui el síndic, ha rebut fins a 492 queixes en matèria d’habitatge i 525 consultes, la qual cosa suposa un 4 % del total de l’activitat de la institució. Les polítiques socials representen el 32,15 % de queixes repartides en educació, salut, serveis socials, infància i adolescència.