(ACN) Les dones van cobrar un 23 % menys que els homes durant el 2017, una bretxa salarial un 0,4 % menor que l’any anterior. Així ho indiquen dades d’un informe elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tot i que la diferència global va disminuir, la discriminació per sou va continuar creixent entre els salaris més baixos un 0,5 %, fins a arribar a un 34,4 %. La meitat de les dones van percebre uns 18.000 euros anuals, mentre que només un de cada quatre homes van cobrar menys que aquesta xifra.

L’estudi Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya dibuixa un panorama en el qual les dones tenen una taxa d’atur més elevada, treballen en més feines parcials i temporals i estan concentrades en ocupacions i posicions menys remunerades. “Avui ens trobem que la bretxa continua sent inacceptable. Encara que hagi decrescut en els últims tres anys, decreix a un ritme que no és l’adequat ni lògic. Amb aquest decreixement, tardaríem 40 anys a arribar a una bretxa salarial zero“, ha dit el conseller de Treball, Chakir el Homrani.

Un altre fenomen que mostren les dades és el sostre de vidre. Entre el 10 % de treballadors més ben pagats, les dones guanyen 38.780,01 euros o més. Els homes, en canvi, cobren 48.108,8 euros o més, fet que suposa gairebé 10.000 euros de diferència l’any. D’altra banda, la representació femenina en ocupacions directives és menor (només el 3 % de les dones estan ocupades en el grup de directors i gerents, enfront del 5,9 % dels homes).

Registre salarial obligatori

Per erradicar la xacra de la discriminació salarial, el govern ha creat un registre salarial obligatori a partir de l’1 de març. Aquest registre desplega un reial decret llei aprovat pel Govern espanyol l’any 2019 que ampliava el nombre d’empreses obligades a fer un pla d’igualtat. A partir de l’1 de març, les empreses amb més de 150 treballadors estan obligades a inscriure’s en aquest pla i a registrar els salaris, els complements i les percepcions extrasalarials que reben els treballadors.

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, explica que aquesta eina vol convertir-se en una “palanca de canvi” per posar fi a la bretxa salarial de gènere.