RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges de Catalunya "Si hem definit molt clar un cas de pobresa energètica, assumir l'impost o els cànons que hi hagi sobre la factura, per part de les administracions que les han posat, i assumir la part de consum, per exemple com es fa a Bèlgica, mancomunadament per part de les rendes més altes de la població o les pròpies companyies subministradores."