L'Israel i el Fernando porten dos cops al mes menjar del Banc dels Aliments fins a aquesta parròquia de la Guineueta. ELVIRA GÓMEZ i ANA MARÍA "Nos ayudan y nos viene muy bien, porque somos muchos en casa." En total, es beneficien d'aquest servei unes 60 famílies del barri. I això és gràcies, en part, a l'associació E-Cristians del barri de Pedralbes, que ha aconseguit el finançament necessari per pagar la benzina per transportar el menjar. La Carmen forma part de l'associació i és la que s'encarrega de fer la comanda, gestionar els albarans i coordinar els voluntaris. El projecte s'anomena Maria i és una de les tres iniciatives solidàries que l'associació E-Cristians té als barris més pobres de la ciutat. CARMEN SERRA, responsable del projecte Maria "Esta parroquia la escogimos porque no recibía de ninguna parte alimentos. Y es de las más necesitadas de Barcelona. No gestionaba, ni lo que se está gestionando en otras parroquias, en las que el párroco toma la iniciativa de llamar al banco de alimentos. Aquí como el párroco está enfermo, pensamos que era un buen lugar para empezar este proyecto." L'associació s'encarrega, també, de fer classes de reforç escolar a nens de la Guineueta i forma nois i joves que ni estudien ni treballen. En la majoria de casos, destinen els recursos econòmics a ajudar xarxes solidàries ja creades, com ara les parròquies. JOSEP MIRÓ, E-Cristians "Per ajudar la gent que està treballant als barris i que els falten recursos perquè les administracions públiques que donaven ara ho han deixat de fer. Han deixat caure moltes coses, quan era més necessari." A més, ajuden a enfortir la xarxa de voluntariat dels barris. En són un exemple els conductors que hi inverteixen temps desinteressadament. ISRAEL BOSCH "Soy pensionista por una enfermedad, pero no estoy impedido. Así hago un poco de ayuda a la comunidad." FERNANDO MAYO "Me dan de comer, como a muchas de las personas que han pasado por aquí. Y es una manera de hacer otras cosas." ELVIRA GÓMEZ i ANA MARÍA "Nos ayudan y nos viene muy bien, porque somos muchos en casa." Tot i la feina feta, asseguren que els recursos per dur a terme aquests projectes són limitats i animen que cada vegada més veïns els donin suport econòmicament.

Barris solidaris és un projecte que permet que els barris més rics col·laborin amb els barris més pobres de la ciutat a través de diverses iniciatives solidàries. Amb aquest objectiu, l’entitat E-Cristians s’encarrega de buscar recursos entre les persones i les empreses de zones com Pedralbes i Sarrià i, després, els destina a desenvolupar projectes solidaris en llocs com la Guineueta.
De moment, hi ha tres iniciatives en marxa. El projecte Maria, que distribueix aliments entre els veïns de la parròquia de Sant Rafael, al barri de la Guineueta; el projecte Lucas, que proporciona educació i temps de lleure als nens, també de la Guineueta, i, per acabar, el projecte Alexis, que educa en el lideratge joves que ni estudien ni tenen feina, els anomenats “ni-ni”.