Tenir feina avui dia no garanteix gaudir d'un bon nivell econòmic. Això diu un informe elaborat pel sindicat de Comissions Obreres, que afirma que moltes persones treballadores s'estan empobrint. La precarietat de les feines i la reducció dels salaris, en especial dels més baixos, fan que gairebé un 14% de les llars catalanes tinguin moltes dificultats per arribar a final de mes, malgrat tenir ingressos. CRISTINA FACIABEN, secretària de Socioeconomia de CCOO Catalunya "Són uns indicadors molt negatius i que a més han anat creixent a mida que s'ha anat allargant la situació de crisi econòmica. Cada vegada les llars tenen més dificultats, cada vegada hi ha més persones que viuen en llars sense ingressos i cada vegada existeix menys aixopluc familiar" Ens els últims cinc anys els ingressos mitjans per llar catalana s'han reduït més d'un 7% i actualment són de 25.787 € l'any. A més, hi ha un el 37% de llars que no reben cap ingrés. Una altra qüestió que preocupa és la reducció, de més del 15%, dels treballadors amb contracte indefinit. Segons el sindicat, la reforma laboral ha propiciat els contractes parcials. CRISTINA FACIABEN, secretària de Socioeconomia de CCOO Catalunya "El temps parcial suposa salari parcial i per tant moltes dificultats per a les persones de tira endavant el seu projecte vital fins i tot". De fet, Comissions Obreres s'atreveix a parlar d'un nou indicador social, la taxa de pobresa, que segons el sindicat arriba a gairebé un terç de la població catalana.

Segons l’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’any 2013, que ha realitzat CCOO, les llars catalanes tenien el 2012 uns ingressos mitjans anuals de 25.787 euros. Això suposa una reducció del 7,3% respecte a 2008 i del 0,4% respecte a 2011.

La taxa de risc de pobresa o exclusió no ha parat de créixer a Catalunya durant els darrers anys i des del sindicat s’alerta que aquest risc no acaba un cop s’aconsegueix una feina. Durant el 2011, un 26,7% de la població es trobava en aquesta situació, mentre que el 2008 el percentatge era del 19,5%.

Segons l’anàlisi de dades, han augmentat les desigualtat salarials i han estat els sous més baixos els que més han baixat durant els darrers anys (fins al 17%). El fet que l’IPC augmenti i que els preus dels serveis públics hagin disparat els costos energètics i del transports, són, entre d’altres, les causes principals de la pèrdua de poder adquisitiu dels catalans i del seu empobriment.

L’enquesta també assenyala que un 42% de les famílies catalanes no es poden permetre anar de vacances un cop l’any durant una setmana. Un 37,7% no pot fer front a una despesa imprevista, un 14% afirma que té moltes dificultats per arribar a final de mes i gairebé un 8% ha hagut d’endarrerir algun pagament de l’habitatge habitual.

A Catalunya hi ha 195.163 persones que viuen en llars sense ingressos laborals, fet que suposa un increment del 37% i 23.800 llars més que el 2008. Segons CCOO, això dóna lloc a un total de 80.000 persones que són població activa i resten sense feina, majoritàriament dones.