La dona segueix patint una doble discriminació a la feina que s’aguditza amb els càrrecs directius, i sobretot en temps de crisi. Segons l’estudi, elaborat per una consultora de recursos humans sobre una mostra de 80.000 treballadors, un directiu home guanya de mitjana a l’any 84.625 euros, mentre que  una dona té un sou de 71.337 euros. L’any 2008 la presència femenina en els càrrecs amb més responsabilitat suposava un 19,5%, mentre que el 2014 ha caigut a l’11,7%. La professora d’EADA, Aline Masuda, assegura que la crisi ha fet renéixer un model de gestió més conservador i “masculí”, en què el gènere femení és el principal perjudicat. Segons Masuda, les empreses es tornen més rígides i exerceixen més control sobre el treballador, del qui valoren la disponibilitat absoluta.

La quota de presència en els equips directius varia en funció del càrrec. Per exemple, les directores generals representen un 8,4%, les directores comercials un 7,6%,  les directores d’administracions i finances un 18,3%, mentre que les que s’ocupen de recursos humans arriben al 30%.