teclat ordinador bolígraf teletreball

La federació Dincat, representat del sector de la discapacitat intel·lectual reclama un nou model d’inserció laboral “més inclusiu i sostenible”. En en el marc de l’1 de Maig, Dia del Treball —que se celebra aquest dissabte—, denuncien que “cal trencar les barreres” amb què es troba el col·lectiu en l’àmbit laboral. Alerten que només una de cada cinc persones actives amb discapacitat intel·lectual té feina i proposen una sèrie de mesures per revertir aquesta situació, com més ajudes, augmentar les quotes de reserva i reduir l’edat mínima de jubilació.

Dincat ha publicat l’informe amb una cinquantena de propostes per impulsar la incorporació al mercat del treball d’aquestes persones. Entre altres, el sector planteja augmentar la quota del 2 % de reserva prevista legalment fins al 4 %, reservant un mínim de l’1 % per a les persones amb discapacitat intel·lectual. També demana augmentar els incentius per a la contractació i revisar els criteris per accedir al nou ingrés mínim vital.

La discapacitat és un factor que agreuja l’exclusió laboral, i per extensió, l’exclusió social de les persones i les seves famílies.
Carles Campunzano, director de Dincat

A més, quan aquestes persones tenen una feina, ocupen llocs de baixa qualificació i amb sous baixos. Dincat denuncia que les persones amb especials dificultats perceben un salari equivalent al 82,9 % del que cobraria una persona sense discapacitat en el mateix nivell professional.

La jubilació, una assignatura pendent

Una de les problemàtiques clau que es demana resoldre és el de la jubilació anticipada perquè les persones amb discapacitat intel·lectual tenen un envelliment prematur.

Per això, proposen reduir l’edat mínima de jubilació a les persones amb especials dificultats, situant-la en els 45 anys o bé reduir el període mínim de cotització exigit per tenir dret a la pensió de jubilació i fixar-lo en deu anys.

L’estudi es basa en dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’any 2019 la taxa d’ocupació del col·lectiu era del 20,4 %, mentre que la de les persones sense cap discapacitat se situava en gairebé el 70 %.

Un 10 % ha perdut la feina durant la pandèmia

Aquestes dificultats per accedir al mercat laboral s’han vist agreujades per la pandèmia de la covid-19. Segons dades de la fundació, prop d’un 10 % de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la seva feina en l’últim any.

Les xifres mostren una bretxa abismal que justifica la necessitat de millorar el model d’inserció d’aquest col·lectiu.
Carles Campunzano, director de Dincat