El metro és el mitjà de transport que la ciutadania percep com a més insegur en relació amb la covid-19, segons un estudi d’Ecologistes en Acció. Concretament el 42 % dels enquestats el situen com el transport de més risc, seguit d’altres opcions de transport públic com el tren o tramvia (35 %) i l’autobús (24 %). L’informe conclou que la percepció de risc sanitari en l’ús del transport públic continua sent elevada i que, per això, se n’ha reduït l’ús.

La crisi del coronavirus ha tingut un gran impacte en la mobilitat, i no només per les restriccions. L’informe Canvis en els usos del transport públic provocats per la pandèmia, d’Ecologites en Acció, alerta que la percepció de risc de contagi dels viatgers ha anat en detriment del transport públic. Per això, demana més mesures de seguretat sanitària perquè “més de la meitat dels usuaris l’utilitzaria més”

Més ventilació i més seients buits

Entre les millores que proposen els passatgers enquestats, hi ha més ventilació, més freqüència de pas perquè els vehicles vagin més buits, més neteja i més seients buits entre usuaris per no seure al costat d’altres persones.

L’emergència climàtica i la urgència per reduir els nivells de contaminació exigeixen mesures efectives per garantir la seguretat sanitària al transport públic i incrementar el seu ús en la nova normalitat.”
Carmen Duce, responsable de Transport d’Ecologistes en Acció

Canvis en la mobilitat urbana

Ecologistes en Acció també assenyala que s’ha produït un canvi en la mobilitat urbana i s’han incrementat els desplaçaments a peu i també l’ús del vehicle privat per activitats obligades.

Segons l’estudi, el 84 % de les persones han modificat la pauta quan visiten amics o familiars per evitar agafar el transport públic. El 55 % també ha canviat els desplaçaments laborals o per estudis, en aquest cas, els homes en major proporció que les dones.

Intenció de recuperar la mobilitat més sostenible

D’altra banda, un 79 % dels enquestats expressen la seva intenció d’augmentar els desplaçaments a peu i un 28 % en bicicleta. Hi ha un 36 % que té intenció d’utilitzar més el transport públic en el futur. 

La pandèmia de coronavirus ha provocat que l’ús del transport públic perdés gairebé la meitat d’usuaris el 2020. Aquest 2021, s’ha revertit lleugerament aquesta tendència.