PIB economia
El coronavirus ha tingut un impacte més greu de l’estimat inicialment en el PIB de Catalunya. Entre gener i març del 2020, l’economia va caure un 4,9 %, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La caiguda interanual ha estat del 4,2 %.
Si es comparen les dades trimestrals catalanes amb les d’Espanya i Europa, s’aprecia que a l’estat l’economia encara cau amb més força (un 5,2 %), mentre que al conjunt de la unió la davallada és més suau (del 2,7 %).

Cau el consum a les llars i puja el de les administracions

L’evolució del PIB s’explica principalment per la caiguda de la demanda interna. En aquest sentit destaca la davallada del consum de les llars en un 7,5 %. Una frenada conseqüència de l’estat d’alarma i la paralització de l’activitat no essencial. L’altra cada de la moneda, en canvi, està en el consum de les administracions públiques, que s’incrementa durant aquests tres primers mesos de l’any en un 5,1 %. En aquest cas, l’augment de consum s’atribueix  a les despeses de personal i de compra de béns i serveis del Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, que han augmentat un 28 %.  Pel que fa a les exportacions totals a l’estranger, han disminuït un 6,4 % interanual.
Des de l’òptica de l’oferta, les dades de l’Idescat reflecteixen una caiguda global de l’activitat. Una frenada que es produeix a tots els sectors, però especialment al de la construcció, que cau un 7,7 %. Al dels serveis la taxa de variació interanual baixa un 4,3 %, a la indústria un 2,4 % i a l’agricultura un 2,2 %.