pisos turístics

Un gran tenidor ha quedat obligat per la justícia a reduir a la meitat el lloguer de 27 immobles que havia arrendat a una empresa que els gestionava com a pisos turístics. Aquesta societat inquilina ha tingut una caiguda dràstica dels ingressos a causa de la pandèmia pel coronavirus i ara el Jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona ha ordenat al gran propietari rebaixar el preu del lloguer: dels 1.200 € per immoble que estableix el contracte a 600 €.

Tal com recull la sentència, amb data de 8 de gener del 2021, el gran tenidor va llogar 26 habitatges i un local a l’empresa Venpre SL, la qual treia rèdit econòmic dels immobles a través de l’allotjament turístic. Amb motiu de l’estat d’alarma de la primavera del 2020 i la caiguda dràstica del turisme, l’activitat d’aquests pisos va aturar-se de ple fins al 9 de maig. L’absència del turisme d’aleshores i la caiguda de visitants els mesos següents van afectar de ple l’empresa inquilina, que ha vist reduïda la facturació un 82,7 %, segons les proves aportades al tribunal.

Quines restriccions i mesures hi ha a Catalunya?

Abans de portar el cas al jutjat, la part demandant va sol·licitar al gran tenidor reduir la renda un 50 % i suprimir l’IVA durant els mesos de pandèmia, però la propietat va rebutjar la proposta i va acusar Venpre SL d’actuar amb una “evident temeritat i mala fe”. La magistrada considera que sí que es compleixen els requisits legals i econòmics per rebaixar el preu.

Distribució equitativa de les pèrdues

En aplicació de la clàusula anomenada “rebus sic stantibus” i tal com redacta la jutgessa, el contingut d’un contracte es pot modificar si després de la signatura es produeixen “causes sobrevingudes”, “de caràcter excepcional” i “imprevistes” que en dificulten el compliment. En aquest cas concret, la magistrada considera que cal distribuir les pèrdues derivades de la crisi sanitària i econòmica entre totes dues parts i d’una forma equitativa i justa.

La sentència és retroactiva, des de l’abril i fins al març vinent, i pot ser objecte de recurs d’apel·lació per part de la part demandada.