El Departament de Salut no assegura als pacients que el metge que els faci la visita durant la jornada de vaga feminista sigui el seu professional de referència -perquè els metges tenen dret a vaga- però descarta rotundament que els usuaris hagin de cancel·lar la visita programada, sigui amb el metge de capçalera o amb un professional d’una especialitat.

En tot cas, l’atenció està totalment garantida, es tingui o no una visita programada. De fet, els serveis mínims fixats pel Departament de Treball estableixen que hi ha d’haver un 25 % dels professionals als centres no hospitalaris, com els centres d’atenció primària.

També obliga a garantir les urgències, les unitats especials de cures intensives, de neonatologia o les coronàries i els tractaments de radioteràpia, quimioteràpia i les operacions quirúrgiques urgents i de casos greus.

El document de la Generalitat també destaca que s’ha de vetllar per l’atenció a totes les persones ingressades als hospitals, tant en els serveis d’infermeria com en l’alimentació. Les ambulàncies -transport sanitari- i els serveis de neteja en zones de risc també estan garantits al 100 %.

Pel que fa a les residències per a la gent gran i de persones amb disminució, hi ha d’haver el mateix servei que en una jornada festiva. Als centres de dia el funcionament ha de ser del 50 % i la teleassistència manté el servei habitual.