Després de la resolució del Tribunal de Justícia de la UE sobre les hipoteques vinculades a l’IRPH, què ha de fer una persona que vulgui reclamar els diners pagats? L’advocat i director jurídic de l’associació Drets i Compromís, Sebastià Auger, ho té clar: “en primer lloc, assessorar-se; i després, requerir a l’entitat financera que esmeni la situació, per la qual cosa té dos mesos per respondre en un sentit o un altre o bé no constestar”. En aquest punt, Auger és poc optimista “segons els antecedents existents, no s’avenen a negociar”, emparant-se en el fet que la saturació dels jutjats allargarà el procés i la por dels consumidors per demandar por dur-los a fer-se enrere.

És a partir de dos mesos des del requeriment a l’entitat, que els consumidors poden iniciar la reclamació judicial dels diners. Per fer-ho necessitaran posar-se en contacte amb un advocat o un altre representant legal i presentar rebuts bancaris de la hipoteca, una còpia del préstec hipotecari amb el banc. Aquest procés no s’ha iniciar necessàriament mentre la hipoteca encara està vigent. Segons l’advocat, també es pot presentar quan la hipoteca ja està totalment amortitzada. I posa un exemple: “una persona que hagi amortitzat la hipoteca l’any 2010 encara tindria temps per reclamar”.

Però, què és el que ha de demostrar el consumidor?

Segons Auger, la càrrega de prova en qüestions de consum correspon al banc que, per tant, “és el banc el que ha de demostrar que va informar correctament el consumidor”. Això inclou informació sobre l’evolució de l’índex en els anys anteriors a la signatura de la hipoteca, i una explicació detallada de la fórmula que s’utilitza per calcular-lo i també dels avantatges i inconvenients de l’IRPH en relació amb altres tipus d’interès. L’advocat defensa que “ha d’estar tot explicat i signat”.

Quines possibilitats hi ha de guanyar?

El director jurídic de l’associació Drets i Compromís considera que “el tema està obert” i que, tal com fixa la sentència europea, “cada jutge haurà de determinar si la comercialització de l’IRPH va ser transparent i es va fer amb totes les garanties”. Auger creu que amb la doctrina europea “hi ha la possibilitat del retorn dels diners pagats indegudament i després l’adequació de la hipoteca a l’índex euríbor”, i també “les despeses notarials que vas pagar per constituir la hipoteca, la meitat del cost del notari i la taxació”.

L’origen de l’IRPH

L’IRPH és un dels dos tipus de barem que s’utilitzen per calcular els interessos que s’apliquen a les hipoteques. Originàriament va ser creat per les caixes i es venia inicialment com al més estable de tots, però a l’hora de la veritat ha estat el més perjudicial. Segons Auger, la diferència entre una hipoteca calculada segons l’IRPH i una altra segons l’euríbor podia arribar a ser d’entre 250 i 300 euros al mes.