L’Associació Europea de Consumidors Dret i Compromís valora molt positivament la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera que podrien ser abusives les hipoteques referenciades amb l’índex IRPH, l’índex de referència dels préstecs hipotecaris. “La sentència diu que els consumidors no han estat prou ben informats del que implicava l’aplicació d’un índex o d’un altre”, explica Maribel Utges, advocada de l’entitat.

Ara seran els jutges espanyols els qui determinin, en cada cas, si el banc que concedia la hipoteca va aportar la informació necessària als clients. Aquesta sentència contradiu el Tribunal Suprem espanyol, que havia considerat que aquest índex d’interès no implicava cap abús per part dels bancs.

Reclamacions fins a 10 anys després de l’amortització

L’entitat de consumidors calcula que a Catalunya unes 200.000 persones podran reclamar les diferències entre l’interès que establia l’IRPH i altres índex. Es podrà reclamar l’import de qualsevol hipoteca referenciada amb l’índex IRPH, fins i tot el d’aquelles que ja estan amortitzades sempre que no hagin passat més de 10 anys des que es va acabar de fer el pagament. També es podran reclamar les diferències del període que correspongui en les hipoteques que van canviar l’índex de referència de l’IRPH en un altre abans de ser completament amortitzades.