El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que les hipoteques referenciades amb l’índex IRPH poden ser abusives. La sentència insta els tribunals espanyols a “assegurar-se del caràcter clar i comprensible” de les clàusules de contractes dels préstecs hipotecaris i a “substituir-les” en cas que siguin considerades abusives amb l’objectiu de “protegir els consumidors”. En cas de determinar que hi ha hagut una comercialització abusiva, això permetria exigir una compensació al consumidor afectat.

La sentència contradiu el Tribunal Suprem

Els jutges tindran la potestat de substituir l’índex IRPH per un altre índex legal com l’euríbor. Es calcula que hi ha un milió d’hipoteques IRPH a Espanya. La decisió del TJUE contradiu la decisió del Tribunal Suprem, que va considerar que els préstecs hipotecaris referenciats a l’IRPH no poden sotmetre’s a control judicial perquè no impliquen cap abús per part dels bancs. En acabar el 2019 els bancs tenien una cartera de 15.500 milions d’euros en hipoteques referenciades amb la clàusula.

L’IRPH és un índex oficial que elabora cada mes el Banc d’Espanya des de l’any 1994. La polèmica per l’ús d’aquest índex es va desencadenar entre els anys 2013 i 2016, període en que es va estabilitzar en valors propers al 2 %. Aquest percentatge deixava els clients en desigualtat de condicions respecte els hipotecats amb euríbor, que van veure com les quotes es reduïen considerablement per la caiguda progressiva de l’índex.

La clàusula ha de ser “comprensible” per al consumidor

Els consumidors afectats van començar a sol·licitar la nul·litat de l’IRPH per abusiu i poc transparent. El novembre del 2017 el Tribunal Suprem va avalar aquest índex i els afectats van traslladar el cas al TJUE. La sentència que ha emès l’alt tribunal europeu contradiu el Suprem i declara que els tribunals espanyols estan obligats a “examinar  el caràcter clar i comprensible de les clàusules que fixen el tipus d’interès de la hipoteca”. La sentència diu que no només ha de ser comprensible des del punt de vista “formal i gramatical” sinó que el consumidor ha d’entendre com funciona el mètode de càlcul del tipus d’interès i les conseqüències econòmiques.

Les organitzacions de consumidors calculen que centenars de milers de clients amb hipoteques lligades a l’IRPH han pagat de mitjana un sobrecost d’uns 20.000 euros per cada 200.000 euros d’hipoteca.