D’aquesta manera, el Govern espanyol obeeix la recomanació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que va proposar un ventall per fixar l’increment de l’1,4 o el 2,9%, segons dues opcions. D’una banda, proposava una alternativa que tindria en compte els preus del mercat durant l’últim trimestre. En la segona fórmula, en canvi, la referència eren els preus dels dos darrers trimestres.

I aquesta última és l’opció que ha triat l’executiu espanyol. Suposa una pujada de l’1,4% en el preu de l’energia. A aquesta xifra, però, cal sumar-hi el 0,9% que és l’increment de la part regulada del rebut. El Ministeri d’Indústria evita, d’aquesta manera, traslladar a la factura l’increment de l’11% resultant de l’última subhasta elèctrica, on es determina el cost de la producció d’electricitat, i que enguany s’ha anul·lat perquè hi ha dubtes de manipulació.

Aquest encariment, però, és provisional. Ara, el Govern espanyol ha d’elaborar un nou sistema de càlcul de la tarifa. Si no ho fa, el cost de generar energia de les elèctriques no podrà compensar les despeses. Tot i això, l’increment del 2,3% podria ser definitiu per a tot el 2014.