MIQUEL ÀNGEL FRAILE, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya "Si ens obliguen a passar de vuit a 10 festius els intentarem col·locar de la millor manera possible per als interessos generals. En qualsevol cas, volem que els ajuntaments determinin, a part dels vuit generals per a Catalunya, dos més que els hi puguin interessar en l'àmbit local."

El dictamen respon a una petició del PPC d’analitzar aquesta normativa, presentada per CiU i ERC. El consell conclou que el punt que fixa en vuit els festius d’obertura no s’ajusta a la Constitució, ja que la llei estatal posa aquest llistó als 10 festius comercials. La Generalitat ha recorregut contra aquesta norma espanyola al Tribunal Constitucional pequè limita les competències autonòmiques sobre el comerç.

L’organisme recomana suprimir també l’apartat 4 de la disposició addicional de la proposició de llei, en què s’especifica que els ajuntaments poden establir una taxa per cobrir les despeses addicionals de serveis municipals que es deriven de l’obertura comercial durant els festius. Asseguren que els municipis ja tenen competències en aquest àmbit i veuen aquest apartat “innecessari”.

Els comerciants “miraran d’adaptar-se”

El secretari de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, ha dit a BTV que si la normativa estatal d’obertura de 10 festius és la que s’acaba imposant, miraran d’adaptar-se i “col·locar els festius de la millor manera possible per als interessos generals”. La CCC aposta perquè siguin els ajuntaments els que determinin els dos festius addicionals d’obertura segons els seus interessos, “a banda dels vuit de generals per a Catalunya”.