La sentència del Tribunal Suprem, que obliga les entitats bancàries a retornar l’import de l’impost d’actes jurídics documentals que es paga al formalitzar les hipoteques i la posterior suspensió ha generat molts dubtes entre qui pot reclamar i com s’ha de fer. Aquí t’expliquem quin són els passos a fer i com calcular l’import que t’haurien de retornar.

  • Qui pot reclamar l’impost sobre la hipoteca?

La sentència no deixa clar si les persones que han pagat aquest impost en el passat tenen dret a reclamar-lo, però tampoc no tanca la porta a la retroactivitat. Segons ADICAE, podran fer-ho entre sis i vuit milions d’hipotecats. De moment, els casos més clars a l’hora de reclamar són els de les persones que hagin pagat l’impost en els últims quatre anys (el termini que segons la llei es pot reclamar al fisc). En aquests casos, l’afectat només reclama en concepte de l’impost d’actes jurídics documentats, que suposa un terç de les despeses i que deixa al marge l’import de taxació, el de gestoria i el del registre. En canvi, segons Mari Paz Cano, de la secció dret al consumidor de l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, les reclamacions seran més difícils en aquells casos en què ja s’ha emès sentència i en els préstecs que faci quatre anys que ja han vençut. Per Cano, la sentència és d’aplicació a tots els préstecs que són vigents actualment.

  • Com puc reclamar? El professor de Dret Tributari de la UOC, Benja Anglès, explica que hi ha tres vies possibles per fer-ho.
      • A l’Agència Tributària de Catalunya. Aquesta opció només és vàlida en els casos d’hipoteques constituïdes fa menys de quatre anys, és a dir, que el pagament de l’impost entri dins del límit temporal que la llei permet reclamar a Hisenda. En el cas de Catalunya, això vol dir reclamar directament a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). L’associació de consumidors Facua aposta perquè tots aquells consumidors que van fer la hipoteca a finals de setembre d’ara fa quatre anys s’afanyin a reclamar l’import a Hisenda abans que prescrigui. Per la seva banda, Anglès recomana deixar passar uns dies per veure si Hisenda habilita un canal específic per reclamar les devolucions, com ja ha passat amb la sentència que declara exemptes d’IRPF les prestacions per maternitat.

Agència Tributària de Catalunya

    • A l’entitat bancària. Anar a parlar directament amb el banc amb el qual hem formalitzat la hipoteca i intentar arribar a un acord per la devolució de l’impost.
    • Per la via judicial, amb una demanda civil. És l’opció que recomanen les entitats en defensa del consumidor. Una d’aquestes, ADICAE, treballa amb més d’un centenar de demandes col·lectives per reclamar la devolució de totes les despeses hipotecàries. L’entitat demana especialment als consumidors que no tramitin la reclamació a Hisenda sinó a través d’una demanda col·lectiva que ajudarà a protegir els drets de tothom i servirà per pressionar contra les pràctiques abusives de bancs i caixes. ADICAE preveu un allau de consultes en els propers dies, tal com ja va passar amb les clàusules terra, i està organitzant sessions informatives per resoldre dubtes.
  • Com calcular l’import a retornar? 

És força senzill. L’impost d’actes jurídics documentats varia segons la comunitat autònoma on es pagui i va del 0,5 a l’1,5 %. En el cas de Catalunya, l’impost és més elevat, l’1,5 %. D’aquesta manera, només cal agafar l’import total de la hipoteca i calcular-ne l’1,5 %. Per exemple, en una hipoteca de 100.000 €, l’import a retornar seria de 1.500 €.