Exterior del Tribunal Suprem

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha emès una sentència que estableix que l’impost de les hipoteques l’ha de pagar el banc i no el client, com havia establert el mateix tribunal fins ara. De fet, la sentència del 16 d’octubre contradiu una d’anterior del 28 de febrer del mateix any també del Tribunal Suprem, que deia justament el contrari, que eren els clients i no els bancs els qui havien d’assumir aquesta despesa.

L’alt tribunal canvia de criteri. Ara considera que el negoci és la hipoteca i que, per tant, l’únic interessat a fer l’escriptura pública i inscriure-la és l’entitat bancària. De fet, diu la sentència, sense aquest tràmit el banc no podria fer negoci a través de la concessió d’un préstec.

FACUA reclama als bancs que retornin els diners als clients

L’organització de consumidors FACUA qualifica d'”excel·lent” la sentència del Tribunal Suprem i reclama als bancs que “actuïn amb responsabilitat” i reemborsin als usuaris les quantitats que van haver de pagar per l’impost de les hipoteques amb els pertinents interessos. L’entitat espera que tant el govern de l’Estat com les comunitats autònomes emprenguin les accions necessàries per supervisar que els bancs ho compleixen i també per sancionar els que es neguin a fer-ho.

FACUA també recorda que té obert “centenars de procediments judicials” tant per reclamar les despeses de la formalització d’hipoteques dels seus socis, com la devolució de les quantitats cobrades per les clàusules terra.