Barcelona Activa ha atès un 9 % més de persones durant el primer semestre del 2021 respecte al mateix període de l’any anterior. L’agència local de desenvolupament econòmic ha fet públic el balanç de persones i empreses ateses en què es destaca que més de 36.000 persones s’han adreçat a l’agència pública entre el gener i el juny. Enguany, s’han ampliat els programes amb l’objectiu de reduir l’atur a Barcelona i les desigualtats derivades de la pandèmia pel coronavirus.

L’increment també s’ha fet notar a les empreses, amb un 32 % més de consultes recollides, amb una presència destacada de les del sector del comerç. Si el 2020 les consultes no van arribar al miler en el mateix període, ara en són més de 1.200. Els sectors del transport, la logística i la distribució s’acosten a les 400 peticions.

L’augment de la demanda s’explica pel context de crisi econòmica i social que ha comportat la pandèmia. Segons el primer tinent d’alcalde i president de Barcelona Activa, Jaume Colboni, molts establiments han necessitat assessorament “per encarar els nous reptes amb més garanties“.

Més formació per millorar les competències

L’ent públic fa una aposta per la formació. Per això, ha engegat nous programes dirigits a la població general que busquen millorar les competències professionals per facilitar la inserció al mercat de treball.

Un altre dels seus pilars és l’orientació laboral. En aquest sentit, han posat en marxa el “Fem feina, fem futur“, que ofereix orientació laboral. Un dels programes amb més èxit és el “Crea feina plus”, que ha permès crear més de 500 nous llocs de feina a empreses que han dut a terme una ampliació de plantilla. El programa ha atorgat subvencions de fins a 6.000 € per cada nou contracte.

Paral·lelament, Barcelona Activa ha engegat un pla de xoc dotat amb 12 milions d’euros que vol donar més ajudes als joves, un grup que pateix una taxa d’atur que s’acosta al 25%.

La majoria de les persones ateses són dones

D’entre el total, cal destacar que el 59 % de les persones ateses per Barcelona Activa són dones. Tot i que l’increment de peticions s’ha dut a terme en totes les franges d’edat, on més han crescut és al grup d’entre 30 i 45 anys. Els qui menys fan ús del servei són els que tenen més de 55 anys, encara que també hi ha un lleuger repunt.

La publicació d’aquest balanç arriba menys d’un mes després que es fes pública la voluntat de Barcelona Activa de prescindir de 102 treballadors de la plantilla que tenen contractes de durada determinada per encaminar-se cap a “un nou model amb més estabilitat”.