El mes de juny va acabar amb 67.983 persones registrades a l’atur a la ciutat de Barcelona. En comparació amb el mes de maig, en van ser 2.095 menys. Aquestes xifres suposen una davallada mensual del nombre de parats d’un 2,99 %.

A Catalunya, la reducció respecte de les dades del mes de maig va ser lleugerament superior, d’un 3,99 %. En total, 370.192 persones estan apuntades al Servei d’Ocupació per trobar una feina, 15.376 menys que el mes anterior. Si ho comparem amb les xifres de l’any passat, el descens és més pronunciat, d’un 5,42 %.

Catalunya és la comunitat que lidera la caiguda, amb un retrocés més alt en termes absoluts. En el conjunt de l’estat espanyol, l’atur registrat es va reduir un 2,77 % fins als 3.162.162 desocupats, la dada més baixa des del desembre del 2008.