La investigació científica s’ha centrat en el programa ‘Treball als Barris’ de Barcelona Activa. L’estudi ha mesurat els efectes del programa en la salut i la qualitat de vida dels participants que presentaven un risc de mala salut mental més elevat que la resta de persones aturades de Barcelona. Per fer-ho, s’han comparat indicadors objectius de les persones participants en aquest projecte al moment d’inscriure’s i un any després de fer-ho. D’aquests, fins a un 41 % dels homes i el 47 % de les dones van trobar feina, però els efectes positius de l’acompanyament també es van notar en la salut mental dels qui seguien a l’atur.

Els resultats s’han obtingut a partir de dues anàlisis diferents: la primera es va centrar a mesurar la salut mental i general de les persones abans d’entrar al programa mitjançant una enquesta, i una altra un any després d’inscriure’s, i la segona es va basar en la tècnica ‘concept mapping’, amb la qual s’obtenen experiències i percepcions que tenen les persones sobre els canvis experimentats durant el seu pas pel programa. Així, s’han detectat millores de diferents tipus, entre les qual destaca una disminució notable en el risc de tenir mala salut mental, que passa del 61 % al 27 % en el cas dels homes i del 73 % al 34 % en el cas de les dones. L’acompanyament dels assessors també ha demostrat que permet reduir el percentatge de persones que consumeixen medicaments com tranquil·litzants o antidepressius: del 20,8 % al 12,7 % en el cas dels homes, i del 28,2 % al 17,3 % en el cas de les dones.