Durant els últims dos anys el preu mitjà de lloguer d’un habitatge a Barcelona ha pujat un 20 % i se situa ja al voltant dels 900 euros. Aquesta xifra és més alta que el salari mínim i fins i tot dificulta molt que la despesa de lloguer suposi el desitjat 30 % dels ingressos familiars.

Per això , la FAVB presenta quatre mesures concretes per visibilitzar la situació de tots aquells que pateixen la pujada excessiva dels lloguers. En primer lloc, poder acudir a l’associació de veïnes i veïns del barri per ajudar i organitzar els afectats. També ofereixen un certificat de la FAVB en què consti el preu recomanat per a cada immoble segons l’índex de preus de referència perquè puguin mostrar-lo al propietari en cas de preu abusiu. A les persones que ja estan a punt de marxar, els donen suport  en cas que triïn l’opció de la resistència a marxar de casa.  I si les persones afectades finalment han de marxar, proposen convertir en protesta totes les mudances per conscienciar la gent i demanar la col·laboració ciutadana.