La iniciativa és del grup de recerca Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems (SPECS) de la Universitat Pompeu Farbra. L’objectiu és explorar el terreny de les arts interpretatives des de la perspectiva tecnològica i posar èmfasi en les capacitats expressives dels robots.

Els quatre robots (en Capri, en Dani, en Xavi i en Leo) representen les quatre obres guanyadores del concurs Teatronika que es va resoldre el juliol passat. Ho fan amb l’ajuda dels estudiants del Màster en Arts Digitals i liderats per l’investigador Martí Sánchez Fibla.