Acostumen a ser en el centre de l’actualitat però sabem ben poc de les seves vides. Menors estrangers no acompanyats han pogut recuperar, mitjançant els tallers de l’Arts Santa Mònica, tant la seva veu com la memòria i la identitat i allunyar-se per uns dies de l’estigmatització constant que pateixen.

60.989 kilòmetres

L’exposició “Reconstrucció. 60.989 km” recull l’experiència viscuda a l’Espai Residència de l’Arts Santa Mònica. Aquí, 18 joves menors que des de feia pocs mesos residien a Barcelona, entre un mes i poc més d’un any, han reconstruït el seu periple essencialment gràcies a les eines que ofereixen Google Maps, Google Street View i Google Images.

Durant cinc dies han estat capaços de traçar aquesta veritable odissea, que en alguns casos ha durat anys, i els ha permès ser conscients de tot el que han passat. El trajecte visual resultant està acompanyat de les seves pròpies veus, i els ha servit també per rememorar vivències, emocions i anhels. Alhora el visitant pot apropar-se millor a la seva realitat.

Segons una de les comissàries de l’exposició, Laia Moreto, “és una mica dur de reconèixer” però Barcelona és “un lloc potser una mica més racista del que nosaltres voldríem pensar i la realitat, que és majoritària, és que els menors sí que perceben certa por, cert rebuig a la diferència”.

Les sessions que han quedat plasmades en la mostra també indaguen en les motivacions que han empès aquests menors a deixar la seva llar.