Tres de cada quatre joves fan servir les xarxes socials per informar-se i precisament aquest és un dels canals per on circulen més notícies falses, també anomenades “fake news”. Per tal de combatre aquest tipus d’informacions, betevé ha col·laborat en el projecte de la Xarxa de Drets dels Infants. Professionals d’aquesta casa han ensenyat als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Quatre Cantons com es construeix una notícia falsa i quins recursos hi ha per detectar-les.

De la teoria a la pràctica

El projecte Combatre les fake news s’ha estructurat en tres parts. En la primera, els estudiants han rebut formació teòrica sobre què és una notícia falsa i quins mitjans tenen per valorar la fiabilitat. Però la millor manera de detectar una notícia falsa és crear-la. D’aquí ve la importància de la segona fase d’aquesta iniciativa: els estudiants han sortit al carrer càmera en mà i han deixat volar la imaginació per escampar una informació inventada. Finalment, en la tercera han fet una exposició per ensenyar als companys dels altres grups tot el que han après.

Els resultats

Dos mesos després, els estudiants ja saben què han de fer quan es trobin amb una informació dubtosa. “Primer de tot el que faria és agafar la notícia i preguntar. Si la gent no em sap respondre, buscaria per internet a veure si hi ha més informació“, afirma Paula Rodil, alumna de l’Institut Quatre Cantons.

Per què es creen les noticies falses?

Les informacions inventades utilitzen algoritmes per enviar missatges falsos. Sovint s’utilitzen titulars cridaners per capar l’atenció de l’internauta o perfils automatitzats que fan respostes i multipliquen la repercussió. Són tècniques habituals en la publicitat i la propaganda. L’objectiu de tot plegat és aconseguir clics, canviar l’opinió del lector i obtenir beneficis econòmics.