La cobertura a la ciutat encara és desigual en funció de la zona. En alguns punts millora, com a la zona de la Vall d'Hebron, Meridiana amb Mallorca o Monjuïc i en d'altres encara segueix sent deficient, com és el cas del Carmel, la via Júlia o el Port Olímpic. En aquestes zones de color vermell marcades en el mapa de la ciutat, encara hi ha operadors que no tenen cobertura. La solució, segons el col·legi d'enginyers, no és necessàriament ampliar les infraestructures sinó modificar les ordenances municipals per facilitar les llicències als diferents operadors. FERRAN AMAGO, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya "No és posar més sinó que les que tenim s'aprofitin i, sobretot, es comparteixin." Per això és clau, segons el mateix col·lectiu, adequar les ordenances municipals als temps. FERRAN AMAGO, degà del COETTC "No pot ser que cada vegada que cambiem de tecnologies, que en el nostre sector és molt habitual, les ordenances siguin tan antigues que requereixin que per vadascuna d0elles facin una llicència d'activitat diferent." Els experts asseguren que no es pot abaixar la guàrdia en aquesta matèria. La cobertura en telefonia mòbil és un factor determinant per a les empreses de fora que s'han d'instal·lar i engegar negocis a la ciutat. Celebren que el consistori estigui treballant per modificar la normativa i conviden altres localitats a fer el mateix.

Montjuïc és la zona on més ha millorat la cobertura de tota la ciutat des de l’any passat. I no és precisament per les queixes dels consumidors, sinó gràcies a la pressió del Mobile World Congress. La necessitat d’una bona connectivitat en aquesta zona, on fins l’any passat es va celebrar el congrés (traslladat aquest 2013 al recinte firal de l’Hospitalet de Llobregat), ha obligat els operadors a portar a terme un esforç inversor i tècnic per condicionar l’espai als requeriments de l’esdeveniment.

La connectivitat també ha millorat respecte de l’any passat en una de les zones de més concentració de trànsit d’entrada i sortida a la ciutat, a l’altura de l’avinguda Meridiana amb el carrer de Mallorca, a la zona del Camp de l’Arpa del Clot. Aquest avanç en connectivitat pot ser útil, molt probablement, per facilitar la connexió a la xarxa de milers de persones que circulen per aquesta via els dies feiners.

L’informe també indica que s’estan produint millores importants en la cobertura a la zona de la Vall d’Hebron i al barri Gòtic. En el primer cas, probablement la presència del centre hospitalari fa necessari que la connectivitat a la zona no tingui problemes. Pel que fa al Gòtic, les zones que el COETTC indica que han començat a resoldre els problemes de cobertura són els carrers de Ferran i Nou de Sant Francesc.

Els problemes es mantenen a la zona nord de la ciutat i es cronifiquen en barris com el Carmel, la Prosperitat (carrer de Joquim Valls) o Verdum (a la via Júlia). També els carrers de Calatrava i Rosales i el passeig de la Bonanova, a Sarrià – Sant Gervasi, tenen deficiències notables.

No queden lliures del problema la Zona Franca, tot i ser un centre logístic, així com el Port Olímpic o la Sagrada Família on, malgrat l’afluència elevada de turistes, la cobertura no millora.

El Col·legi d’Enginyers reconeix un esforç dels ens locals

En l’informe sobre la cobertura, el COETTC destaca l’aprovació inicial per part de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona d’un projecte normatiu de l’ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació, una normativa de títol llarg, però amb un objectiu senzill: impulsar el progrés tecnològic a la ciutat. El nou text s’ajusta a l’estratègia de creixement de les infraestructures de telecomunicació de la capital mundial del mòbil. Es vol garantir un desplegament ordenat de noves infraestructures per facilitar una cobertura adequada i fer-la compatible amb la protecció ambiental i la salut pública.

La regulació municipal fins ara vigent en aquesta matèria es recollia en un capítol dins de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat. Amb l’elaboració d’una ordenança específica, es liberalitza el comerç de determinats serveis. Un dels punts més importants és que, a partir d’aquest text, les instal·lacions de xarxes de comunicació no requeriran obtenció de llicència, sinó que serà suficient amb una comunicació prèvia o declaració de responsabilitat davant del consistori.